Vi vill göra det lättare att välja klimatsmart

Många vill äta på ett sätt som är miljö- och klimatsmart, men samtidigt tycker hela åtta av tio svenskar att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för miljö och klimat. Därför vill vi göra det lättare för konsumenter att göra klimatsmarta val.

Klimatmärkning på flera av Orklas produkter

För att underlätta för konsumenter att välja klimatsmarta produkter i matbutiken har Orkla lanserat en klimatmärkning, utformad för att ge enkel och tydlig information. Matens klimatpåverkan är beräknad med hjälp av det statliga forskningsinstitutet RISE:s klimatdatabas för livsmedel. Klimatmärkningen syns på flera produkter från olika Orkla-varumärken såsom Felix, Paulúns och Abba.

Klimatmärkningen består av två element: en symbol ”Lågt klimatavtryck” och en skala som visar vad som kan räknas som ett väldigt lågt, lågt, medel eller högt klimatavtryck. Skalan är utvecklad utifrån FN:s klimatmål och EAT Lancet-rapporten. Beräkningen innefattar hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror och andra ingredienser, transporter och produktion. Ambitionen är att samtliga produkter i Orkla Foods sortiment ska klimatberäknas, redovisas på respektive varumärkes hemsida och kunna få symbolen på förpackningen.

Sedan tidigare redovisas även klimatavtrycket på förpackningen till alla Anammas och Frankfuls produkter.

Orkla klimatdeklarerar över 500 produkter för storkök

För att öka transparensen kring matens klimatpåverkan anges klimatavtrycket för över 500 produkter i Orkla FoodSolutions sortimentsdatabas för restauranger och storhushåll, vilket motsvarar nästan hela sortimentet.

Klimatavtrycket mäts i koldioxidekvivalenter per kilo, för att underlätta för jämförelser. Beräkningen av klimatavtrycket innefattar hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt. Beräkningarna baseras dels på det statliga forskningsinstitutet RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter.

Sedan tidigare har Orkla även klimatberäknat över 700 recept för restauranger och storhushåll. Förutom kilo koldioxidekvivalenter per portion anges även hur stor andel av en daglig klimatbudget som rätten motsvarar. På Orkla FoodSolutions hemsida finns även ett verktyg för att skapa klimatsmarta veckomenyer, där klimatavtrycket för varje maträtt framgår.

Läs mer om Orkla FoodSolutions klimatmärkning

Exempel på klimatberäknade produkter

Anamma

På Anammas hemsida kan du se hur mycket lägre klimatpåverkan produkterna har jämfört med en likvärdig animalisk produkt. Under Anamma Formbar Färs kan du till exempel läsa att den har ca 90% mindre klimatpåverkan jämfört med nötfärs!

Läs mer på anamma.eu

Felix

Felix har en klimatskala som på ett enkelt sätt visar vilket klimatavtryck en produkt har i förhoppning om att detta ska göra det lättare för fler att äta mer klimatsmart. I skalan finns klimatavtryck för både portion och per kilo eftersom vissa artiklar utgör en hel måltid medan andra inte gör det.

Läs mer på felix.se
Frankful

Frankful

På Frankfuls hemsida kan du jämföra klimatavtrycket för olika tacomåltider. Du kan till exempel se skillnaden mellan en traditionell tacomåltid bestående av nötfärs, riven ost, tacosås, fruktsalsa, tortillabröd, kryddmix och nachochips, och en tacomåltid med Frankfuls produkter.

Läs mer på frankful.se

Att välja klimatsmart - lätt eller svårt?

Tycker du det är svårt att veta vilken mat som är bäst för miljö och klimat? I så fall är du inte ensam. Åtta av tio svenskar uppger att de tycker att det är svårt. Vi vill göra det enklare att välja klimatsmart och har därför lanserat klimatmärkningen på flera av våra produkter.

Hur bra är du på att köpa klimatsmart mat?

Att handla klimatsmart mat är inte helt enkelt, men många vill och försöker. Samtidigt finns det missuppfattningar kring vad som är klimatsmart och inte. Vi har frågat svenskarna via en Sifo-undersökning om de försöker köpa klimatsmart mat och hur de går tillväga. Kolla in filmen för att få veta mer.