Hållbara inköp

För Orkla är det viktigt att använda råvaror som är producerade med omtanke om människor, djur och miljö. Vi har därför ett nära samarbete med leverantörer för att utveckla hållbara värdekedjor.

Orklas hållbarhetsmål 2025

  • Säkra respekt för arbetarnas rättigheter
  • Sikta på 100 % av råvarorna kommer från hållbara källor
  • Sikta på 100 % återvinningsbara förpackningar
  • Arbeta för att främja rena hav och hållbart fiske

Arbetet med hållbara inköp stöder FN: s globala hållbarhetsmål 2, 8, 14, 15 och 17.

Så ser vi på hållbara inköp

Vår livsmedelsproduktion gör oss till en av de största köparna av jordbruks- och fiskråvaror i Norden. På grund av klimatförändringar behöver vi öka våra ansträngningar för att främja hållbart jordbruk. På flera håll arbetar vi i nära samarbete med lokala gårdar för att säkerställa tillgång till lokalt producerade grönsaker och viktiga jordbruksråvaror av hög kvalitet – från sockerbetor i Skåne, Sverige till potatis på alla marknader där vi tillverkar chips. Den snabbt växande trenden inom växtbaserade livsmedel har lett till brist på vissa jordbruksråvaror, och Orkla samarbetar med leverantörer och jordbrukssektorn för att främja produktionen av dessa råvaror.

Några av de råvaror som Orkla köper, som kakao, soja och palmolja, är kopplade till komplexa sociala och miljömässiga utmaningar. Vi deltar därför i förbättringsprojekt i hela värdekedjan och arbetar nära våra leverantörer. Vi ställer krav och har regelbunden uppföljning. Vi är angelägna om att alla våra leverantörer, oberoende av var de finns i världen, följer Orklas uppförandekod och ser till att produktionen sker i enlighet med internationella, erkända krav på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Vi tror att märkesordningar är ett bra verktyg för att säkra arbetstagarnas rättigheter och minimera negativ miljöpåverkan. Därför hittar du olika certifieringsmärkningar på många av våra produkter så att du enkelt kan välja sådana som bidrar till en hållbar utveckling.