orkla-2--scaled-aspect-ratio-16-9

Att minska klimatavtrycket från förpackningar

Förpackningar är en viktig del av alla produkter. Bra förpackningar skyddar och förlänger livet på produkterna och minskar matsvinnet, men samtidigt har förpackningarna en påverkan på miljön och klimatet. Därför arbetar Orklabolagen för att minimera miljö- och klimatavtrycket från förpackningarna. Viljan finns att också skapa ett cirkulärt kretslopp för alla dessa förpackningar.

Hållbar förpackning i kartong från Grumme

Ersätter plast med kartong

Under våren 2022 var Grumme först på marknaden med att ersätta sina förpackningar för flytande tvättmedel och sköljmedel i plast med en helt ny innovativ förpackningslösning i kartong, som närmast liknar en klassisk mjölkförpackning. Den nya förpackningen är koldioxidneutral och innebär en drastisk reduktion i fossil plastförbrukning då både kartongen och korken är träbaserade från nordisk skog.

2024 lanserades även diskmedel i kartong.

OLW förpackning av plast från skogen

Plast från skogen

OLW har sedan hösten 2020 gradvis infört nya chipspåsar gjorda med finsk tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Plasten i de nya chipspåsarna får därmed ett halverat klimatavtryck jämfört med fossil plast.

Detta möjliggörs genom en så kallad massbalanslösning, som innebär att förpackningsleverantören i sin generella produktion ersätter fossil olja mot tallolja i motsvarande mängd som används för att tillverka OLW:s chipspåsar. Ambitionen är att successivt införa påsar av plast på tallolja för samtliga snacksförpackningar.

Återvinn förpackningar med app från Bower

Orklabolagens samarbete med Bower

Idag slängs ungefär hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna och sorteras inte ut. För att öka återvinningen av förpackningar samarbetar vi med återvinningsappen Bower som låter dig panta dina förpackningar direkt vid återvinningsstationen. Pantpengarna samlas i appen och kan sedan lösas in till ett bankkonto eller återfås som rabattkuponger som kan användas i butik. Appen visar också användare hur mycket koldioxid de sparar genom återvinning. Våra varumärken som omfattas av samarbetet är bland annat: Grumme, OLW, Jordan, Family Fresh, Bliw, Grumme, L300, Felix, Anamma, Abba, Pauluns, Grandiosa, Risifrutti, BOB och Havrefras.

FUN light och BOB i 100% återvunnen plast

100 procent återvunnen plast i dryckesflaskor från BOB och FUN Light

Genom att införa återvunnen plast i dryckesflaskor från BOB och FUN Light minskar förpackningarnas klimatpåverkan med 75 procent, vilket motsvarar utsläppen från 600 bilar per år i Sverige. Plasten i dryckesflaskorna kan i sin tur brytas ner och göras till nya flaskor i ett helt cirkulärt system.

Redan 2016 gick Orkla Food Sverige in i pantsystemet och införde pant på plastflaskor från BOB och FUN Light. Statistik visar att över 60 procent av flaskorna pantas. Dessutom blåses flaskorna direkt på anläggningen i Kumla, vilket har minskat transporterna med 80 procent jämfört med att använda färdigblåsta flaskor.