Vi vill att alla våra förpackningar ska återvinnas

Förpackningar är en viktig del av alla våra produkter. Bra förpackningar skyddar och förlänger livet på produkterna och minskar matsvinnet, men samtidigt har förpackningarna en påverkan på miljön och klimatet. Därför arbetar vi för att minimera miljö- och klimatavtrycket från våra förpackningar. Vi vill också skapa ett cirkulärt kretslopp för alla våra förpackningar.

Plastrapporten 2021

Plastrapporten 2021 – Orkla Sveriges rapport om det svenska systemet för plaståtervinning och förutsättningarna för en mer hållbar utveckling.

Plastförpackningar är både hyllade och ratade. De är lätta att transportera och ger bra skydd, samtidigt produceras de ofta av fossila resurser och används mestadels bara en enda gång.

Vad säger experterna om deras möjligheter och utmaningar? Vad behövs för att få till ett cirkulärt system för plast i Sverige? Och vilka inspirerande case kan vi lära mer av?

Läs mer om Plastrapporten
Plastrapporten 2021

Vi samarbetar med Bower

Idag slängs ungefär hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna och sorteras inte ut. För att öka återvinningen av förpackningar samarbetar vi med återvinningsappen Bower som låter dig panta dina förpackningar direkt vid återvinningsstationen. Pantpengarna samlas i appen och kan sedan lösas in till ett bankkonto eller återfås som rabattkuponger som kan användas i butik. Appen visar också användare hur mycket koldioxid de sparar genom återvinning. Våra varumärken som omfattas av samarbetet är: Grumme, Felix, Anamma, Frankful, Abba, Pauluns, Grandiosa, Risifrutti, BOB och Havrefras.

Läs mer om samarbetet med Bower

Plast från skogen

Orkla-varumärket OLW har sedan hösten 2020 gradvis infört nya chipspåsar gjorda med finsk tallolja, som är en restprodukt från skogsindustrin. Plasten i de nya chipspåsarna får därmed ett halverat klimatavtryck jämfört med fossil plast.

Detta möjliggörs genom en så kallad massbalanslösning, som innebär att förpackningsleverantören i sin generella produktion ersätter fossil olja mot tallolja i motsvarande mängd som används för att tillverka OLW:s chipspåsar. Ambitionen är att successivt införa påsar av plast på tallolja för samtliga snacksförpackningar.

Läs mer på OLW.se
Förpackning Pharbio

Burkar av återvunnen plast

Sedan hösten 2020 tillverkas Orklas burkar för vitaminer och kosttillskott av återvunnen plast. På den svenska marknaden handlar det om varumärkena Active Care, Pharbio och Pikasol.

Burkarna består av återvunnen plast (R-PET) och har även gjorts tunnare för att minska materialåtgången och genomskinliga för att underlätta återvinningen. Etiketterna är gjorda av biobaserad plast. För att göra burkarna mer yteffektiva och minska utsläpp vid transporter är formen rektangulär. Totalt rör det sig om en årlig klimatbesparing på drygt 17 ton koldioxidutsläpp, motsvarande nästan 900 bilresor mellan Haparanda och Ystad.

Läs mer om förpackningarna

Jordan Green Clean

Jordan Green Clean är utformad med både människan och miljön i åtanke. Faktum är att 90 procent av den totala produkten (inklusive förpackning) är gjord av återvunnet material.

  • Tandborsthandtaget är till exempel tillverkat av återvunnen plast som härrör från matbehållare.
  • Förpackningen är tillverkad av återvunna pappersfibrer från pappersbaserade produkter.
  • Resterande 10% består huvudsakligen av borsten, som är 100% biobaserade, och förpackningsetiketten, som är tillverkad av FSC-certifierat papper från hållbart förvaltade skogar.
Läs mer om Jordan Green Clean

100 procent återvunnen plast i dryckesflaskor från BOB och FUN Light

Genom att införa återvunnen plast i dryckesflaskor från BOB och FUN Light minskar förpackningarnas klimatpåverkan med 75 procent, vilket motsvarar utsläppen från 600 bilar per år i Sverige. Plasten i dryckesflaskorna kan i sin tur brytas ner och göras till nya flaskor i ett helt cirkulärt system.

Redan 2016 gick Orkla in i pantsystemet och införde pant på plastflaskor från BOB och FUN Light. Statistik visar att över 60 procent av flaskorna pantas. Dessutom blåses flaskorna direkt på anläggningen i Kumla, vilket har minskat transporterna med 80 procent jämfört med att använda färdigblåsta flaskor.

Läs mer om återvunnen plast i dryckesflaskor från BOB och FUN Light