Walk the Talk

Livsmedels- och dagligvarubranschen står inför stora och nödvändiga förändringar och det är viktigare än någonsin att vi samarbetar. Walk the Talk by Orkla är en serie med aktuella samtal som fokuserar på förändring, trender och utmaningar inom livsmedels- och dagligvarubranschen och där hållbarhet står i fokus. Under 45 minuter bjuder vi på fakta, inspiration och debatt. Följ med du också!