Människor och samhälle

Människor och samhälle: huvudmål till 2025

  • Skapa starkt lokalt engagemang för hållbarhet
  • 100 % etterlevelse av Orklas menneskerettighetspolicy
  • Skapa hälsosamma arbetsplatser med 0% skador
  • 50 % kvinnor i ledande befattningar
  • Skapa en kultur med integritet


Arbetet med intressentdialog, samhällsengagemang och främjande av hållbar konsumtion bidrar till FN:s hållbarhetsmål 12 och 17. Arbetet med att främja bra arbetsplatser med tonvikt på mångfald och inkludering, en säker arbetsmiljö och respekt för arbetstagares rättigheter bidrar till FN:s hållbarhetsmål 5 och 8.