Orklas hållbarhetsmål till 2025

Vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna kopplade till klimat, miljö, mänskliga rättigheter och konsumenthälsa genom att arbeta med förbättringar i våra egna verksamheter och värdekedjor samt utveckla mer hållbara produkter och lösningar. Vi ser detta som en del av vårt sociala ansvar samtidigt som vi tror att anpassning till hållbar produktion är viktigt för att lyckas som företag.

Orkla har ett mål om nettonollutsläpp i hela värdekedjan år 2045, som godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTI).

Miljöengagemang

Innovation för att värna om miljön

 • Mer än 60% förnybar energi
 • 65% minskning av växthusgasutsläpp från egen verksamhet (80% 
  minskning till 2040)
 • 30% minskning av växthusgasutsläpp i värdekedjanutanför den egna verksamheten (75% minskning till 2040)
 • 30% minskning av energi– 
  och vattenanvändning
 • 50% minskning av matsvinn

Hållbara inköp

Leverera produkter med hållbara råvaror

 • Säkra arbetares rättigheter
 • Uppnå verifierad hållbar produktion av viktiga råvaror
 • Främja hållbart jordbruk och fiske
 • 100% återvinningsbara förpackningar
 • 75% av alla förpackningar gjorda av återvunnet eller förnybart material​​
 • 50% av alla plast-förpackningar gjorda av återvunnet eller förnybart material

Näring & välbefinnande

Göra det enklare att leva hälsosamt

 • Fördubbla konsumtionen av produkter och tjänster som bidrar till en hälsosammare livsstil
 • 15% mindre salt och socker
 • Inspirera till en hälsosam livsstil

Säkra produkter

Vara beredd på nya riskfaktorer

 • 100% mat- och dryck-produktionsenheter  grön nivå
 • 100% godkända leverantörer
 • Fortsätta säkra att alla produkter är säkra

Människor & samhälle

Att själv vara den förändring vi vill se

 • Skapa starkt lokalt engagemang för hållbarhet
 • 100% efterlevnad av Orklas policy för mänskliga rättigheter
 • Skapa hälsosamma arbetsplatser med 0% skador
 • 50 % kvinnor i ledande befattningar
 • Kultur med integritet

FN:s hållbarhetsmål

Orklas hållbarhetsstrategi bidrar till FN:s Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Läs mer