Hållbarhet

Hållbarhet står högt på dagordningen hos oss på Orkla. Vi vill ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna.

Det gör vi bland annat genom att utveckla sundare livsmedel, minska matsvinnet och lansera nya produkter som representerar bra miljöval i vardagen. Vi har i flera år engagerat oss för att bevara regnskogen och vi jobbar målinriktat för att undvika att de råvaror vi använder i Orklas produkter bidrar till avskogning.

I vår hållbarhetsstrategi har vi satt tydliga mål för vårt arbete mot 2025 och vi har lyft fram fyra huvudområden där Orklas insats är viktig både för samhället och för vårt långsiktiga värdeskapande. Hållbar tillväxt är den nya normen för näringslivet. Som ett stort nordiskt bolag har vi på Orkla ett ansvar att ta ledningen i vår bransch. I gott sällskap med Global Compact-företag över hela världen satte vi FN:s nya globala mål för hållbar utveckling på agendan 2015. Vår koncernchef Peter A. Ruzicka har personligen undertecknat en förbindelse att följa FN:s hållbarhetsmål.

 

God och mer hälsosam mat på svenskarnas middagsbord

Svenskarna vill ha en sundare livsstil och äter idag mer hälsosamt än tidigare. Intresset för vegetarisk mat har ökat och matens ursprung är viktig*. Som ett av de stora livsmedelsföretagen i Sverige kan vi påverka svenska folkets hälsa, både direkt och indirekt både hemma, i skolan och inom sjuk- och äldrevården.

Läs mer

Vår mat tillagas på anläggningar med förnyelsebar el-energi

Under hösten 2016 infördes förnyelsebar el på alla Orkla Foods Sveriges anläggningar och på huvudkontoret i Malmö. Med förnyelsebar el-energi minskar vi våra indirekta utsläpp av växthusgaser med nästan 20%. Att gå över till förnyelsebar el på alla anläggningar är ett av flera goda initiativ för att minska vår klimatpåverkan.

 

Läs mer

Uppföljning av Orklas leverantörer

Genom Orklas gemensamma system för godkännande och uppföljning av leverantörer säkerställer vi att bolagen i koncernen har verktyg och riktlinjer för att göra riskbedömningar samt att godkänna och följa upp leverantörer av råvaror, förpackningar och legoproducerade färdigvaror.

Läs mer

Vi värnar om fiskarna i havet

Våra produkter som innehåller råvara från haven är till ca 90% MSC-certifierade. Valet av certifiering beror på att Marine Stewardship Council (MSC) är en oberoende organisation som har hög trovärdighet och är väletablerade på både svensk och internationell marknad.

Läs mer

Orkla på Dow Jones topplista för hållbarhet

Vi har för sjunde året i rad kommit med i Dow Jones Sustainability Index Europe

Läs mer

Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. Vi på Orkla vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vår ståndpunkt

Vi vill ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället omkring oss. Samtidigt vill vi bidra till en mer hållbar framtid genom produktutveckling och förbättringsinitiativ som skapar värde både för samhället och för Orkla. Våra principer utgår från erkännandet att vi har ansvar för att bedriva vår verksamhet med respekt för människor och miljö och möjlighet att skapa positiva ringverkningar för samhället omkring oss.

Här är något av det vi har uppnått

90 ton mindre salt i våra produkter 2016

640 ton mindre socker

Orklas totala inköp av palmolja har minskat med 20 600 ton

400 Orklaprodukter är UTZ-certifierade

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Orklas årsredovisning:

Läs mer

Här hittar du våra ställningstagande i aktuella ämnen.

Läs mer