Hållbarhet

Hållbarhet står högt på dagordningen hos oss på Orkla. Vi vill ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna.

Det gör vi bland annat genom att utveckla sundare livsmedel, minska matsvinnet och lansera nya produkter som representerar bra miljöval i vardagen. Vi har i flera år engagerat oss för att bevara regnskogen och vi jobbar målinriktat för att undvika att de råvaror vi använder i Orklas produkter bidrar till avskogning.

I vår hållbarhetsstrategi har vi satt tydliga mål för vårt arbete mot 2025 och vi har lyft fram fem huvudområden där Orklas insats är viktig både för samhället och för vårt långsiktiga värdeskapande. Hållbar tillväxt är den nya normen för näringslivet. Som ett stort nordiskt bolag har vi på Orkla ett ansvar att ta ledningen i vår bransch. I gott sällskap med Global Compact-företag över hela världen satte vi FN:s nya globala mål för hållbar utveckling på agendan 2015. Vi har personligen undertecknat en förbindelse att följa FN:s hållbarhetsmål.

Näring och välbefinnande

Vi vill göra det enklare att leva hälsosamt. Utveckling av sundare produkter står därför högt på dagordningen hos Orkla.

 

 

Läs mer

Säkra produkter

Toppkvalitet och säkra produkter är något vi tar på allvar inom Orkla. Därför ställer vi samma stränga krav på kvalitet i alla länder där vi producerar eller säljer våra produkter.

 

Läs mer

Hållbara inköp

För oss på Orkla är det viktigt att använda råvaror som är producerade med omtanke om människor, djur och miljö. Vi har därför ett nära samarbete med leverantörer för att utveckla hållbara värdekedjor.

Läs mer

Miljöengagemang

Vi innoverar för att rädda miljön. De globala klimatförändringarna är ett gemensamt samhällsansvar. Vi vill ta vår del av ansvaret och arbetar aktivt med att minimera vårt miljöavtryck i alla led av värdekedjan.

Läs mer

Människor och samhälle

Vi ska själva vara den förändring vi vill se. Orklas ambition är att skapa en god arbetsplats och att bidra till positiva samhällsförändringar tillsammans med andra.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. Vi på Orkla vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.