Hållbarhet

Orkla är en lokal samhällsaktör som vill göra skillnad. Genom vår verksamhet och vårt fokus på lokala och hållbara produkter vill vi påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning.

Vår vardagskonsumtion av mat och hygienprodukter har stor påverkan på vår förmåga att uppnå klimatmålen. Som ledande aktör inom dagligvaror är det därför självklart för oss att vara en del av lösningen. I Orkla mobiliserar vi våra företag i 30 länder för att göra övergången till verkligt hållbar produktion och konsumtion. Vi har en stark närvaro i Sverige med 23 anläggningar och 3 000 medarbetare. Över 90 procent av det vi säljer i Sverige tillagas och produceras i Sverige, många gånger på svenska råvaror.

Walk the Talk by Orkla

Walk the Talk by Orkla är en serie med hållbarhetsseminarier som fokuserar på trender och utmaningar inom livsmedels- och dagligvaruhandeln. Den är till för dig som vill både få en första insikt i ett ämne och för dig som vill fördjupa dig. Under 2022 kommer vi djupdyka i ett antal intressanta ämnen kopplat till olika aspekter av just hållbarhet.

Läs mer om Walk the Talk

Plastrapporten 2022

Med Plastrapporten hoppas vi kunna öppna upp för fler samtal om hur vi tillsammans kan hitta fram till goda lösningar för en hållbar plastproduktion och en cirkulär plastanvändning.  Tillsammans kan vi skapa ett bättre cirkulärt flöde för plasten. Det är ett viktigt steg för att behandla vår planets resurser smartare.

Plastrapporten

Vi vill få fler att äta mer växtbaserat

Det vi äter står för ungefär en tredjedel av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen i Sverige och vi vet att det absolut mest effektiva sättet att minska utsläppen är att skifta till en mer växtbaserad diet. Därför är det viktigt att vi minskar mängden kött vi äter och istället äter mer grönt.

Läs mer om vårt arbete med växtbaserade produkter

Vi vill att alla våra förpackningar ska återvinnas

Förpackningar är en viktig del av alla våra produkter. Bra förpackningar skyddar och förlänger livet på produkterna och minskar matsvinnet, men samtidigt har förpackningarna en påverkan på miljön och klimatet. Därför arbetar vi för att minimera miljö- och klimatavtrycket från våra förpackningar. Vi vill också skapa ett cirkulärt kretslopp för alla våra förpackningar.

Läs mer om vårt arbete med hållbara förpackningar

Vi vill minska matsvinnet

En tredjedel av maten som produceras i världen går förlorad. Genom att minska matsvinnet kan vi både mätta fler magar och minska koldioxidutsläppen.

Läs mer om hur vi minskar matsvinnet

Vi vill göra det enklare att välja klimatsmart mat

Åtta av tio svenskar uppger att de tycker att det är svårt att veta vilken mat som är bäst för miljö och klimat. Vi vill göra det enklare att välja klimatsmart och har därför lanserat en klimatmärkning på flera av våra produkter.

Läs mer om vår klimatmärkning

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten är en del av Orklas årsredovisning.

Hållbarhetsrapport 2021

Policy och styrdokument

Orklas hållbarhetspolicy och styrdokument är avgörande för att nå våra hållbarhetsmål. Där det är möjligt och relevant baserar vi våra policyer och standarder på internationella normer och erkända initiativ.

Se våra styrdokument

Näring och välbefinnande

Vi vill göra det enklare att äta hälsosamt, grönt och hållbart. Vi ökar därför vårt fokus på växtbaserad mat och fortsätter vår strävan att göra populära favoriter mer hälsosamma.

Läs mer om näring och välbefinnande

Säkra produkter

Hög kvalitet och säkra produkter är något vi tar på allvar inom Orkla. Vi följer gemensamma standards för att säkerställa mat- och produktsäkerhet i varje del av värdekedjan.

Läs mer om säkra produkter

Hållbara inköp

För oss är det viktigt att använda råvaror som är producerade med omtanke om människor, djur och miljö. Vi har därför ett nära samarbete med leverantörer för att utveckla hållbara värdekedjor.

Läs mer om hållbara inköp

Miljöengagemang

Vi innoverar för att rädda miljön. De globala klimatförändringarna är ett gemensamt samhällsansvar. Vi vill ta vår del av ansvaret och arbetar aktivt med att minimera vårt miljöavtryck i alla led av värdekedjan.

Läs mer om vårt miljöengagemang

Människor och samhälle

Vi ska själva vara den förändring vi vill se. Orklas ambition är att skapa en god arbetsplats och att bidra till positiva samhällsförändringar tillsammans med andra.

Läs mer om människor och samhälle

Hållbar tillväxt

För oss är vetenskapligt fastställda mål en viktig del i vårt klimatarbetet och för att minska utsläppen av växthusgaser. Våra klimatmål är validerade och godkända enligt Science Based Targets Initiativ.  

Läs mer om hållbar tillväxt

Samarbeten, initiativ och utmärkelser

Många av de utmaningar vi står inför idag är för komplexa för att hantera ensamma. Genom att vara medlemmar i organisationer och nätverk och engagera oss i olika initiativ kan vi underlätta samarbete, öka vår påverkan, lära oss och tillsammans påskynda förändring.

Se våra samarbeten och initiativ