Orkla_100120-768_final_highres--aspect-ratio-16-9

Sveriges mest älskade varumärken

Orklabolagen i Sverige har ett tydligt mål, att göra varje dag bättre genom att utveckla starka varumärken som skapar glädje och främjar hållbar utveckling. Vi bidrar till tidlösa klassiker och nya innovationer som når konsumenter över stora delar av världen.

Landskap-aspect-ratio-5-6
Landskap-aspect-ratio-16-9

Hållbarhet

Vi vill ta ansvar och bidra till att lösa de globala hälso- och miljöutmaningarna. Genom vår verksamhet och vårt fokus på lokala och hållbara produkter vill vi medverka till en mer hållbar och hälsosam vardag, med fokus på både människor och planeten.

Orkla_100120-697_final_highres--aspect-ratio-5-6
Orkla_100120-697_final_highres--aspect-ratio-16-9

Om Orkla ASA

Orkla ASA är ett ledande investmentbolag. Verksamhetens inriktning är varumärken och konsumentföretag. Orkla har ett långsiktigt och industriellt förhållningssätt till sina tolv portföljbolag. Vi investerar i företag där vi kan bidra till ytterligare värdeskapande genom vår branschexpertis, konsumentinsikt och erfarenhet av att bygga ledande varumärken. Genom aktiv portföljförvaltning riktar vi oss mot snabbväxande konsumentsegment och marknader. Orkla ASA är listade på Oslobörsen.

Klicka här för att läsa mer om Orkla ASA