FN:s hållbarhetsmål

Orkla bidrar till FN: s Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma insatser från näringsliv och myndigheter. 2016 satte Orkla i gott sällskap med Global Compact-företag över hela världen FN: s nya globala mål för hållbar utveckling på sin agenda. I vår hållbarhetsstrategi fram till 2025 har vi definierat fem fokusområden för vårt arbete: näring och välbefinnande, miljöengagemang, hållbara inköp, säkra produkter och omsorg om människor och samhälle. Översikten nedan visar hur vi kommer att bidra till de globala hållbarhetsmålen genom arbetet med dessa ämnen.

FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 är kärnan i Orklas hållbarhetsarbete. Orklas företag ska genomföra omställningen till hållbar produktion och konsumtion genom att engagera sig i hållbar råvaruproduktion, utveckla återvinningsbara förpackningsavläsningar baserade på återvunnet eller förnybart material, minska klimatavtrycket av våra produkter och utveckla produkter för en hälsosam livsstil. Arbetet för hållbarhetsmål nummer 12 bidrar också till flera av de andra hållbarhetsmålen.

FN:s hållbarhetsmål - ingen hunger

– Säkerställa ansvarsfull produktion av livsmedel och främja hållbart jordbruk och fiske.

FN:s hållbarhetsmål - God hälsa och välbefinnande

– Utveckla produkter och lösningar för en bättre hälsa.

– Arbeta systematiskt för salt- och sockerreduktion.

– Inspirera människor till en hälsosam livsstil.

FN:s hållbarhetsmål - Jämställdhet

– Främja mångfald och könsbalans på alla nivåer och över bolag.

FN:s hållbarhetsmål - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

– Arbeta systematiskt för att värna mänskliga rättigheter på arbetsplatsen och i leverantörskedjan.

FN:s hållbarhetsmål - Bekämpa klimatförändringarna

– Minska utsläppen av växthusgaser genom värdekedjan i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningsbilen till max 1,5 °C .

FN:s hållbarhetsmål - Hav och marina resurser

– Skydda fiskeresurserna genom hållbar upphandling.

– Undvik plastavfall genom att utveckla cirkulära produkter och förpackningsavläsningar hälsa och välmående.

FN:s hållbarhetsmål - Ekosystem och biologisk mångfald

– Bidra till framtidens ansvarsfulla jordbruk.

– Säkerställa avskogningsfria leverantörskedjor.

FN:s hållbarhetsmål - Genomförande och partnerskap

– Delta i aktiv intressentdialog och partnerskap för att främja hållbar produktion och konsumtion.