Säkra produkter

Vi tar hög kvalitet och säker mat seriöst på Orkla. Det är därför som vi följer gemensamma standards och system för att säkerställa bra, kostnadseffektiv kontroll av matsäkerhet i varje del av värdekedjan. Att maten är säker tycker vi är en grundläggande förutsättning. Vi arbetar varje dag med att göra maten säker, från odling och uppfödning tills produkten hamnar på butikshyllan.

Hållbarhetsmål till 2025

  • 100 % av Orklas anläggningar som tillagar mat, kex och snacks uppfyller kraven i Orkla Foods Safety Standard.
  • 100 % godkända leverantörer
  • Fortsätta säkerställa att alla produkter är säkra

Arbetet med produktsäkerhet stöder FN: s globala hållbarhetsmål 12 och 17.

Matsäkerhet och produktsäkerhet

Genom vår egen matsäkerhetsstandard ställer vi höga krav på hur råvarorna odlas, produceras och transporteras. I framställningsprocessen från råvara till färdigvara tillagar vi maten under kontrollerade former, vid rätt temperatur och med stränga krav på kvalitetssäkring innan slutprodukten hittar vägen fram till butikshyllorna. Matsäkerhetsstandarden garanterar att Orklas anläggningar håller samma höga nivå, från chipsproduktionen i Toten och Grandiosa-fabriken i Stranda till veganföretaget MTR Foods, som gör färdigmat och kryddor i Bangalore, Indien.

En fråga om tillit

Så är det också när vi utvecklar och producerar wellnessprodukter, tvättmedel, rengöringsprodukter, målarverktyg och textilier. Vi har stränga riktlinjer för produktsäkerhet längs hela värdekedjan för att trygga säkerheten i ingredienserna, förpackningen och själva produkten. Arbetet med konsumentsäkerhet baseras på försiktighetsprincipen. Det betyder att vi bevakar forskningen och ständigt arbetar med att vidareutveckla och förbättra våra produkter med tanke på hälsa och miljö. Toppkvalitet och säkerhet är högsta prioritet för alla våra märkesvaror.

Orkla Food Safety Standard

Här kan du läsa mer om våra matsäkerhetsrutiner.

Läs mer om matsäkerhetsrutiner

Uppföljning av Orklas leverantörer

Orkla kräver att leverantörerna följer strikta standarder och har väletablerade uppföljningssystem. Genom Orklas gemensamma system för godkännande och uppföljning av leverantörer säkerställer vi att bolagen i koncernen har verktyg och riktlinjer för att göra riskbedömningar samt att godkänna och följa upp leverantörer av råvaror, förpackningar och legoproducerade färdigvaror. Leverantörsuppföljningen sker genom självutvärderingar och fysiska kontroller som genomförs av Orklas revisionsteam. Orklas matsäkerhetsavdelning utbildar egna matsäkerhetsrevisorer och ger utbildning i Orklas system för mat säkerhet.

Läs mer i Orklas uppförandekod