Säkra produkter

Huvudmål till 2025: säkra produkter

    • 100% mat- och dryck-produktionsenheter  grön nivå
    • 100% godkända leverantörer
    • Fortsätta säkra att alla produkter är säkra


Orklabolagens arbete med livsmedelssäkerhet och produktsäkerhet bidrar positivt till FN:s hållbarhetsmål nummer 2, 12 och 17.