Säkra produkter

Toppkvalitet och säkra livsmedel är något vi tar på allvar på Orkla. Därför ställer vi samma stränga krav på kvalitet i alla länder där vi producerar eller säljer våra produkter.

Hållbarhetslöfte

Vi är förberedda på att hantera nya riskförhållanden.

Mål till 2020

Orkla satte under 2014 nedan mål för arbetet med mattrygghet fram till 2020:

  • Alla anläggningar inom Orkla ska uppfylla kraven i Orklas livsmedelssäkerhetsstandard
  • Orklas samtliga bolag och anläggningar ska ha en stark matsäkerhetskultur
  • Alla leverantörer ska uppfylla Orklas stränga krav på matsäkerhet
  • Orkla ska intensifiera arbetet för säkra hälsosamma råvaror i hela värdekedjan genom samarbete med bönder och genom bra spårbarhetssystem
  • Orkla ska arbeta med externa specialister för att bli ännu bättre vid hantering av nya riskförhållanden i värdekedjan

Under 2017 satte Orkla nya mål för arbetet med att säkerställa säkra produkter fram till 2025. Målsättningen med en stabil och hög nivå av livsmedelssäkerhet i alla livsmedelsföretag fortsätter och tydliga mål har upprättats för de företag som producerar andra typer av produkter. Arbetet stöder FN: s globala hållbarhetsmål SDG 12 och SDG 17.

Hållbarhetsmål till 2025

  • 100 % av Orklas anläggningar som tillagar mat, kex och snacks uppfyller kraven i Orkla Foods Safety Standard.
  • 100 % godkända leverantörer
  • Alla Orklas produkter är säkra att använda

Matsäkerhet och produktsäkerhet i Orkla

Våra kunder och konsumenter bryr sig allt mer om vad de äter, var maten kommer ifrån och hur den produceras. Att maten är säker tycker vi är en helt grundläggande förutsättning. Därför arbetar vi varje dag med att göra maten säker genom hela värdekedjan, från odling och uppfödning tills produkten hamnar på butikshyllan. Vår ambition är att ligga på samma nivå som de bästa företagen i världen när det gäller matsäkerhet.

Genom vår egen matsäkerhetsstandard ställer vi höga krav på hur råvarorna odlas, produceras och transporteras. I framställningsprocessen från råvara till färdigvara tillagar vi maten under kontrollerade former, vid rätt temperatur och med stränga krav på kvalitetssäkring innan slutprodukten hittar vägen fram till butikshyllorna. Matsäkerhetsstandarden garanterar att Orklas fabriker håller samma höga nivå, från chipsproduktionen i Toten och Grandiosa-fabriken i Stranda till veganföretaget MTR Foods, som gör färdigmat och kryddor i Bangalore, Indien.

 

En fråga om tillit

Så är det också när vi utvecklar och producerar wellnessprodukter, tvättmedel, rengöringsprodukter, målarverktyg och textilier. Vi har stränga riktlinjer för produktsäkerhet längs hela värdekedjan för att trygga säkerheten i ingredienserna, förpackningen och själva produkten. Arbetet med konsumentsäkerhet baseras på försiktighetsprincipen. Det betyder att vi bevakar forskningen och ständigt arbetar med att vidareutveckla och förbättra våra produkter med tanke på hälsa och miljö. Toppkvalitet och säkerhet är högsta prioritet för alla våra märkesvaror.

Läs mer om vårt arbete med matsäkerhet och produktsäkerhet i Orklas hållbarhetsrapport

 

Orkla Food Safety Standard

Här kan du läsa mer om våra matsäkerhetsrutiner.

Läs mer

Uppföljning av Orklas leverantörer

Genom Orklas gemensamma system för godkännande och uppföljning av leverantörer säkerställer vi att bolagen i koncernen har verktyg och riktlinjer för att göra riskbedömningar samt att godkänna och följa upp leverantörer av råvaror, förpackningar och legoproducerade färdigvaror.

Läs mer

Gott i magen med säker mat

På Orkla Foods Sverige letar vi alltid, och när det är möjligt, efter närproducerade råvaror, helst i Sverige. Vi använder ca 1.200 råvaror när vi tillagar våra produkter, allt från kött, fisk, ägg, grönsaker, frukt, potatis och bär. Vi följer alltid ett antal kriterier såsom produktkvalitet, leveranssäkerhet, pris, utveckling/innovation, kvalitetssystem, miljöpåverkan och etiska parametrar genom hela värdekedjan från leverantör till slutkund.

Läs mer