Walk the talk #6: Cirkularitet i all ära – men när minskar vi plasten på riktigt?

Plastindustrin är den snabbast växande källan till industriella växthusgaser i världen. Plastförpackningar inom dagligvaruhandeln kan både skydda och förlänga hållbarhet, men anstränger vi oss tillräckligt för att minska mängden plast och hitta andra material?

Sverige kommer att vara med och bidra med lösningar i det nya globala plastavtalet som väntas komma på plats under 2024. I en nordisk rapport föreslås åtgärder för att minska föroreningar från plast som exempelvis mål om insamling och återvinning samt producentansvarsavgifter.

På vilka grunder bör beslut fattas vid utveckling av nya förpackningar? Hur ersätter vi plast där det är möjligt och hur minskar vi mängden plast där det är nödvändigt? Under en halvtrefika samtalar vi med kunniga gäster om hur producenter, myndigheter och handel bör agera för att ta klimatsmarta beslut kopplat till förpackningsmaterial.

Panelen under Walk the talk #6

  • Åsa Stenmarck, ansvarig nationell plastsamordning, Naturvårdsverket
  • Isa Lybeck Sköld , enhetschef Bioekonomi och hälsa, RISE
  • Jessica Nithenius, vd Orkla Care Sverige