Walk the Talk #3: Innovation för att vinna i kris

En kris kommer sällan ensam. Ett uttryck som vi verkligen lärt oss att leva efter. Pandemi, global försörjningskris, klimatkris och annalkande lågkonjunktur. Men nöden är samtidigt innovationens moder. Hur kan vi använda krisen som en språngbräda för utveckling och innovation? Och vad krävs för att gå från att förädla och utveckla nya metoder och råvaror till att kommersialisera och få konsumenterna att köpa?

Dagens gäster

– Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena, som arbetar för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.
– Johanna Liberg Krook, industridoktorand Orkla Ocean, som forskar på hur vi kan kommersialisera tång.
– Kent-Inge Ohlsson, marknads- och kategorichef Credin Sverige, som har kommersialiserat bröd med tång.
– Veronica Öhrvik, projektledare vid Framtidens mat på Axfoundation, som utvecklar hållbar sjömat.
– Maria Tilly, marknadsdirektör Orkla Foods Sverige, som vill övertyga konsumenterna att köpa mer hållbar mat.

Call to action Walk the Talk #3

  1. Innovera för en bredare och större marknad
  2. Det enkla är det geniala​
  3. Näringstäthet och smak står i centrum​
  4. Delta i projekt och inspireras av andra branscher ​
  5. Samarbeta i hela värdekedjan​