Walk the Talk #2: Framtidens cirkulära material

Plast är fortsatt ett viktigt material för att möjliggöra vårt moderna samhälle. Och för livsmedel fyller det en särskilt viktig funktion för att öka matsäkerheten och att minska matsvinn. Samtidigt sätts ett allt större fokus på olika materials miljö- och klimatpåverkan genom hela livscykeln – från utvinning av råmaterial till bearbetning, tillverkning, distribution och sluthantering. Men hur långt har vi egentligen kommit för att göra plast till en del av den cirkulära ekonomin och hur står sig plast mot andra material som kartong och papp?

I detta Walk the Talk ger vi svar på vad som har hänt med projekt som Plastinitiativet, Plastsprånget, Färdplan för hållbar plastanvändning och regeringens aktuella handlingsplan. Vi diskuterar vad som krävs för att vi ska nå målen och hur branschen och politiken kan och bör samverka i högre utsträckning.

Deltagare: Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, Sofia Erixson, Packaging Manager ICA Sverige, Andreas Malmberg, koncernchef Trioworld, Karl Axnäs, Head of Fiber as a Service, Division Packaging Solutions Stora Enso, och Elna Hallgard, Development Manager Innovations Orkla Foods Sverige.

Call to actions Walk the Talk #2

Till varje Walk the Talk tar vi fram ett antal “call to actions” som både vänder sig till oss som producenter och till andra aktörer. Det summerar det som vi tycker är viktigt att jobbar vidare med för en mer hållbar konsumtion. Vi använder dem även som underlag i dialog med olika intressenter och förhoppningsvis kan de inspirera andra.

  • Designa för återvinning och tydliggör hur förpackningen ska återvinnas.
  • Inspirera och led konsumenten mot ökad sortering och återvinning ​av plast.
  • Påskynda omställningen till att en viss procent av nya förpackningar ska innehålla biobaserad eller återvunnen råvara.
  • Utöka investeringsstöd, forskning och resurser för en cirkulär plast-återvinning.