Walk the talk #4: Omställningen mot hållbar mat hotad – vilken väg väljer Sverige?

Vi svenskar bryr oss allt mer om klimatet och oroar oss i allt högre utsträckning för klimatförändringar och dess konsekvenser för tillgången på mat. Trenden kunde anas redan för ett år sedan och är i Orklas Hållbarhetsbarometer 2023 tydlig. Men med kraftigt ökade priser, skenande inflation och en lågkonjunktur runt om hörnet har vi inte längre råd att handla efter vår övertygelse.

Konsumentmakt har länge varit en drivande faktor för en positiv utveckling inom den svenska dagligvarubranschen. I detta Walk the Talk delar vi resultaten från senaste Hållbarhetsbarometern och diskuterar vem som nu ska ta på sig ledartröjan. Kommer våra politiker våga visa ledarskap när livsmedelsstrategin 2.0 ska utformas? Eller fortsätter näringslivet leda utvecklingen? Vilka incitament och regelverk behöver utvecklas när prisfrågan styr konsumenten i allt större omfattning?

Panelen under Walk the Talk #4

  • Therése Ehrnstén, sakkunnig odlingslandskap och våtmark Naturskyddsföreningen.
  • Cecilia Isaksson Sajland, hållbarhets- och innovationsdirektör Orkla Foods Sverige.
  • Kristina Yngwe, vice regionchef LRF Syd.
  • Kristina Ossmark, kommunikations- och hållbarhetsdirektör Martin & Servera.
  • Patrick Axzell, vd Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Call to action Walk the Talk #4

Till varje Walk the Talk tar vi fram ett antal “call to actions” som både vänder sig till oss som producenter och till andra aktörer. Det summerar det som vi tycker är viktigt att jobba vidare med för en mer hållbar konsumtion. Vi använder dem även som underlag i dialog med olika intressenter och förhoppningsvis kan de inspirera andra.

Med dessa Call to actions vill vi lyfta hållbar livsmedelsproduktion när den nya livsmedelsstrategin utformas.

  1. Mål enligt EU:s jord till bord-strategi.
  2. Integrera strategier för folkhälsa.
  3. Styrning av offentlig upphandling mot ökad hållbar och lokal livsmedelsproduktion.
  4. Göra det lätt för konsumenter att göra rätt genom åtgärder för utbud, märkning och kunskapslyft.
  5. Nya långsiktiga villkor och finansiering för hållbara åtgärder i livsmedels-produktionen.

Till seminariet Walk the Talk den 21 mars 2023 intervjuade Orkla Sverige både Emma Nohrén (MP), ordförande för miljö- och jordbruksutskottet, samt Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och KD:s talesperson i jordbruksfrågor, om deras syn och förhoppningar på den nya livsmedelsstrategin.