Walk the Talk #1: Vems är ansvaret när klimatslappheten kryper sig på?

Vi bryr oss om klimatet och vår omvärld som aldrig förr. Men samtidigt visar vi en allt större ovilja att göra de personliga förändringar i vårt beteende som krävs för klimatets skull. På detta Walk the Talk presenterar vi Hållbarhetsbarometern 2022 och spanar tillsammans med våra experter kring hur vi skapar framtidens konsumentbeteenden.

Global uppvärmning och klimatförändringar är den enskilt viktigaste hållbarhetsfrågan för svenskar. Samtidigt ser vi en tydlig trend i att konsumenter inte är beredda att göra de personliga beteendeförändringar som krävs, till exempel äta mindre kött och sopsortera. Konsumenterna tycker att det är svårt att veta vad som faktiskt är klimatsmart, men samtidigt säger de uttryckligen att de undviker att handla från företag med en svag hållbarhetsprofil. Är det ett rop på hjälp, och är ropet adresserat till oss i dagligvaruhandeln? Är det en tillfällig klimattrötthet eller kanske till och med klimatslapphet?

Deltagare

  • Oksana Mont, professor i styrning mot hållbar konsumtion, Lunds universitet
  • Karin Ånell, Key Account Manager Retail Sales, Orkla Foods Sverige
  • Nick Carlsson, Innovaion Manager, Orkla Confectionery & Snacks
  • Thomas Sjöberg, Marketing Manager, Orkla Foods Sverige

Call to actions Walk the Talk #1

Till varje Walk the Talk tar vi fram ett antal “call to actions” som både vänder sig till oss som producenter och till andra aktörer. Det summerar det som vi tycker är viktigt att jobbar vidare med för en mer hållbar konsumtion. Vi använder dem även som underlag i dialog med olika intressenter och förhoppningsvis kan de inspirera andra.

  • Få fler att äta växtbaserat då och då – i måste nå nya målgrupper för störst påverkan får vi om många gör en liten förändring.
  • Kompromissa aldrig med smak! Det klimatvänliga och hållbara måste vara lika gott.
  • Designa alla förpackningar för återvinning och kommunicera tydligt på förpackningen hur de ska återvinnas.
  • Inspirera och led konsumenten till det hållbara valet genom t ex hyllplacering, marknadsföring, produktnamn, receptnamn, klimatmärkning.
  • Sätt och samarbeta kring konkreta och gemensamma hållbarhetsmålsättningar genom hela värdekedjan.