Walk the talk #5: Maten på bordet i ett förändrat klimat

Klimatförändringarna är ett faktum. Den globala medeltemperaturen för juli i år var den högsta som hittills uppmätts under någon månad. Risken för skogsbränder, skyfall och extrema vädersituationer börjar bli vardag. Våra gemensamma ansträngningar för att förhindra fler och större effekter på klimatet behöver intensifieras, men vi behöver redan nu också anpassa oss efter den nya verkligheten.

Att vi inte kan odla och producera livsmedel på samma sätt som tidigare innebär både hot och möjligheter för svensk livsmedelsproduktion. Men är vi tillräckligt snabba på att anpassa oss och hur minskar vi vår sårbarhet?

Vad kan vi göra för att öka omställningstakten? Hur kan vi som producenter vara en del av innovations- och inspirationsresan för att skapa produkter som är framtidssäkra och hållbara, men framför allt - riktigt goda?

Panelen under Walk the talk #5

  • Niklas Carlson, Head of Commercial, Nordic SeaFarm
  • Cecilia Hammenhag, Forskare i Genetik och Växtförädling, SLU
  • Anders Högberg, PhD, Research & Strategic Partnership Manager, Orkla
  • Ingrid Landgren, Tf VD, Livsmedelsakademin
  • Magdalena Bergh, Innovation & Product Management Director, Lantmännen