Ansökningsprocessen

Det finns många vägar till en karriär på Orkla, och ansökningsprocessen varierar mycket mellan olika tjänster. Men de flesta kandidater måste gå igenom flera av nedanstående steg i jobbansökningsprocessen och det finns många likhetstecken mellan dem som lyckas.

 1. Ansökan
  Vi vill gärna att alla som söker jobb hos Orkla använder sig av vårt elektroniska ansökningsformulär och laddar upp CV, referenser och ev. intyg.
  Vi tar tyvärr inte emot öppna ansökningar, så följ med på vår karriärsida där vi lägger ut alla tjänster. Du får en bekräftelse när vi registrerat din ansökan.
 2. Besked
  Vi är noga med att göra en grundlig bedömning av alla ansökningar som kommer in. Därför varierar det något hur lång tid det tar innan du får slutligt besked om du kallas till intervju. Däremot lägger vi stor vikt vid att processen ska vara så snabb som möjligt, så att du som kandidat slipper vänta länge på svar. Vid rekrytering av Young Professionals (max. 2 års erfarenhet) kan anlagstest användas som urvalsverktyg och genomföras före första intervjun.
 3. Första intervjurunda
  Om vi tycker att du är en intressant och relevant kandidat till tjänsten, kallar vi dig till en första intervju. Syftet med förstagångsintervjun är att lära känna dig bättre som kandidat. Vid rekrytering till Brand Manager-tjänster kan intervjun ersättas med en «rekryteringsdag», som brukar innehålla lösningar av case, speedintervjuer och presentationer.
 4. Tester och hemcase
  Mellan första- och andragångsintervjun använder vi oss ofta av relevanta tester och/eller hemcase. Det gör vi för att identifiera bästa möjliga matchning mellan kravspecifikation och tjänstebeskrivning och kandidatens anlag, kunskaper och egenskaper. Orkla har certifierade testare inom HR-funktionen.
 5. Andra- och tredjegångsintervju
  Syftet med andra- och tredjegångsintervjun är att gå in djupet på din personlighet, dina egenskaper, kvalifikationer och färdigheter. Om du har förberett ett case eller gjort tester ska detta presenteras och du får feedback på det.
 6. Referenskontroll
  Efter den sista intervjun görs det ofta en referenskontroll.
 7. Anställning
  Efter den här processen kan vi förhoppningsvis erbjuda dig en tjänst hos Orkla. Då skickar vi dig ett erbjudande och ett anställningsavtal.

Om du har några frågor om processen är du välkommen att ta kontakt.
Lycka till!