Rebecka Persson - Specialist i Nutrition och Märkningslagstiftning

Det här är Rebecka Persson, Specialist i Nutrition och Märkningslagstiftning för Orkla Foods. Hon arbetar med att hålla ihop strategier och guidelines för hur vi ska utveckla hälsosammare produkter.

Rebecka-Persson-aspect-ratio-4-3

Orkla tar hållbarhetsarbete på allvar och det är avgörande för att arbetet ska kännas motiverande för mig.

Om Rebeckas roll:

Orkla har ambitiösa mål för att kunna erbjuda god mat som gör gott. Rebecka konkretiserar och anpassar dem efter olika varumärken och produktkategorier. Sen följer hon upp målen för att se hur det går och vilket resultat arbetet ger. Rebecka kommer med inspel i produktutvecklingsprocessen om ingrediensval, salthalter mm och håller koll på vad som får skrivas på olika produkter. Rebecka hjälper till att tolka lagstiftningen och stöttar så att allt blir rätt.

Varför jobbar du på Orkla?

Det är jättekul att jobba på ett stort livsmedelsföretag med många olika typer av produkter. Det ger en variation och stora möjligheter att faktiskt påverka. Att Orkla tar hållbarhetsarbete på allvar är avgörande för att arbetet ska kännas motiverande för mig. Det är så många människor som äter våra produkter varje dag. Arbetet vi lägger ner på att ta fram hälsosammare produkter får stort genomslag.

Pålitlighet är själva fundamentet i min tjänst. Både då det gäller arbetet med näring och hälsa där det är viktigt att det vi kommunicerar om hälsa är trovärdigt och förankrat i både lagstiftning och vedertagen vetenskap. När det gäller den del av mitt arbete som handlar om lagstiftning och tolkning av den är pålitlighet A och O. Hela EU förordningen som styr information om livsmedel till konsument har som utgångspunkt att man inte ska vilseleda och att konsumenten har rätt till korrekt och tillräcklig information för att kunna fatta välinformerade beslut. För ett så stort företag som Orkla Foods Sverige är det viktigt att göra rätt i de här frågorna och att bygga förtroende.

Man måste vara modig i mitt arbete också. När det kommer till lagstiftning är det mycket som är i gråzonen. Lagstiftningen täcker inte alla möjliga tänkbara scenarion. Då behöver man vara lite modig och fatta beslut efter bästa kunskap.

Jag tycker att det är väldigt inspirerande när vi jobbar i projekt med tvärfunktionella team där alla har olika kompetenser och vi tillsammans kommer fram till bra lösningar. Det blir så tydligt att det blir bättre när vi utmanar varandra och kommer med olika synvinklar och uppfattningar.

Kometkarriär eller på samma post sedan start?

Jag har varit på samma post sedan jag började. Men jag har haft stora möjligheter att påverka min tjänst och fått nya ansvarsområden.

Vad är det som får dig att gå till jobbet varje morgon?

Mitt jobb är väldigt varierande och blir sällan långtråkigt. Jag har alltid någon inspirerande arbetsuppgift att ta tag i. Dessutom är alla på jobbet väldigt trevliga.

Din absoluta favvoprodukt från Orkla?

Anamma vegofärs

Vad skulle du säga till en person som funderar på att söka jobb hos oss?

Gör det! Det är en väldigt trevlig arbetsplats med generösa och kompetenta kollegor. Du kommer att få mycket frihet under ansvar och möjlighet till utveckling.