Marknadsföring och innovation

Vill du vara med och bygga varumärken och utveckla produkter som engagerar människor varje dag?

orkla-12-scaled-aspect-ratio-16-9

Våra marknadsförings- och innovationsteam står bakom några av de starkaste varumärkena i Sverige. Kärnan i allt innovationsarbete på Orkla ligger i själva användarupplevelsen, från smak och funktion till intuitiv och enkel användning av produkten. Dessutom är näring, hälsa och miljö viktiga drivkrafter för vår innovation.

Våra marknadsteam utvecklar strategierna för alla våra kända produkter och varumärken och hittar affärsmöjligheter tack vare djup insikt i de lokala konsumenternas och kundernas behov. De vet vad du behöver innan du vet det själv! Därför är det viktigt att produkten stöds av rätt kommunikation och lanseringsstrategi. Tillsammans med vårt kategoriteam arbetar marknadsteamet med att utveckla de bästa butikslösningarna för att just den produkten ska särskilja sig i butiken.