Uppföljning av Orklas leverantörer

Genom Orklas gemensamma system för godkännande och uppföljning av leverantörer säkerställer vi att bolagen i koncernen har verktyg och riktlinjer för att göra riskbedömningar, godkänna och följa upp leverantörer av råvaror, förpackningar och uthyrningsproducerade färdigvaror.

Leverantörsuppföljning

Leverantörsuppföljningen sker genom självskattningsformulär och fysiska kontroller som utförs av Orklas revisionsteam. Orklas livsmedelssäkerhetsavdelning utbildar interna livsmedelssäkerhetsrevisorer och ger utbildning i Orklas livsmedelssäkerhetssystem.

Etiska riktlinjer för leverantörer

Matbedrägeri

Matbedrägerier är en växande utmaning globalt. Som ett led i arbetet med att hantera nya riskfaktorer i värdekedjan tog Orkla in matbedrägerier som ett eget ämne i Orkla Food Safety standard under 2015, i linje med internationella standarder för livsmedelssäkerhet. Orklas företag är skyldiga att göra en riskbedömning av de råvaror som kommer till fabriken. För att underlätta företagens arbete med detta har Orkla under 2016 tagit fram en riskbedömningsmodell med verktyg för varje råvarukategori som görs tillgänglig för företagen.