Djuromsorg

God djuromsorg handlar om att se till att djuren har det bra, varje dag. På Orkla är vi måna om det och jobbar utifrån vår djuromsorgspolicy för att säkerställa det.

Vår djuromsorgspolicy baseras på de fem friheterna för djurvälfärd som definierats av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE): frihet från hunger och törst, frihet från obehag, frihet från smärta, skada eller sjukdom, frihet att uttrycka normalt beteende och frihet från rädsla och (kronisk) ångest. 

Vi vill att god djuromsorg ska respekteras genom hela vår globala värdekedja. Syftet med djurskyddspolicyn är att öka medvetenheten om djurens välfärd, vägleda våra leverantörer och bidra till ansvarsfulla affärsmetoder.

Vi har även tagit fram detaljerade djurskyddskrav som är anpassade till varje typ av råvara inom de största kategorierna, inklusive nötkött, fläsk, mejeriprodukter, fågel och ägg.