Djuromsorg

God djuromsorg handlar om att se till att djuren har det bra, varje dag. Inom Orklabolagen är vi måna om det och jobbar utifrån dem uppsatta djuromsorgspolicy för att säkerställa det.

Den uppsatta djuromsorgspolicyn baseras på de fem friheterna för djurvälfärd som definierats av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE): frihet från hunger och törst, frihet från obehag, frihet från smärta, skada eller sjukdom, frihet att uttrycka normalt beteende och frihet från rädsla och (kronisk) ångest. 

Det finns en vilja och strävan att god djuromsorg ska respekteras genom hela vår globala värdekedja. Syftet med djurskyddspolicyn är att öka medvetenheten om djurens välfärd, vägleda våra leverantörer och bidra till ansvarsfulla affärsmetoder.

Anpassade, detaljerade djurskyddskrav till varje typ av råvara inom de största kategorierna, inklusive nötkött, fläsk, mejeriprodukter, fågel och ägg, finns framtagna.