Skip to main content

Vårt miljöansvar

Vårt miljöansvar

Inom Orklas olika verksamheter i Sverige har vi tillsammans med våra samarbetspartners kontinuerligt fokus på hur vi kan förbättra ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av vår verksamhet. Löpande underhåll och förbättringsarbete genom hela värdekedjan är en förutsättning för att nå våra miljömål. Målen ska vara riktlinjer för våra anställda och samarbetspartners.

Läs mer om hur vi arbetar med vårt miljöansvar inom våra respektive verksamheter.