Plastrapporten

Genom Plastrapporten finns det förhoppningar att kunna öppna upp för fler samtal om hur man tillsammans kan hitta fram till goda lösningar för en hållbar plastproduktion och en cirkulär plastanvändning. Tillsammans kan det skapas ett bättre cirkulärt flöde för plasten. Det är ett viktigt steg för att behandla vår planets resurser smartare.

Hållbar plastanvändning

Ska 2020-talet bli årtiondet då det tas stora kliv för att göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin? Många av de tekniska förutsättningarna finns, men det gäller att få till en lönsam modell. Omställningen för att skapa en hållbar plastanvändning går framåt, med nya initiativ och konkreta åtgärder. Den ligger inte längre framför oss, den pågår här och nu. Med plastomställningen finns det krav att jobba mot samma mål, i ett snabbare tempo och med uthållighet.

Att aktivt verka för ett ökat samarbete i hela värdekedjan står högt på agendan. En del i arbetet är att göra lägesrapporter som vi kallar för “Plastrapporten”. En förhoppning är att rapporterna ska fungera som ett startskott för en ökad dialog kring plast och dess utmaningar och möjligheter.

Plastrapporten 2022 presenterar fyra viktiga initiativ för en hållbar plastanvändning. Två av dem är branschinitiativ: Plastinitiativet 2025 från branschorganisationen för Sveriges dagligvaruleverantörer och Plastsprånget 2025 från Svensk Plaståtervinning. Övriga två är politiska initiativ, dels Naturvårdsverkets ”Färdplan för hållbar plastanvändning”, dels ”Handlingsplan för plast” som regeringen beslutade om i februari 2022. Dessa initiativ är viktiga och vägledande taktpinnar för både branschen och politiken. Branschinitiativen där vi är engagerade har en bred uppslutning.

Plastrapporten 2021 bygger på intervjuer med experter inom området för förpackningsfrågor, återvinning och cirkulär ekonomi, samt case om förpackningslösningar i framkant.