Samarbete och sponsring

Som ledande aktör inom dagligvaror är det självklart för oss att vi är med och påverkar samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Vi gör det dels genom vår egen verksamhet och vårt fokus på lokala, hållbara och hälsosamma produkter och dels genom att stödja valda intresseorganisationer. Genom att fokusera våra resurser till några få långsiktiga samarbeten hoppas vi kunna göra skillnad i större utsträckning.

50236079641_9ff393f140_o-scaled-aspect-ratio-4-3

Vi sponsrar Friluftsfrämjandet

Orkla har valt att ingå ett långsiktigt och strategiskt sponsringssamarbete tillsammans med Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandets uppdrag är att genom friluftsliv bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Det är ett uppdrag som vi tycker är viktigt och stöttar.

Lite förenklat kan man säga att Friluftsfrämjandet möjliggör allas rätt till ett aktivt friluftsliv. Och det är framförallt genom ledares och förtroendevaldas mer än 11 miljoner aktivitetstimmar årligen, som organisationen gör verklig skillnad. På Friluftsfrämjandets hemsida kan du läsa mer om olika aktiviteter och hur du själv kan engagera dig.

Vi sponsrar Maskrosbarn

En annan organisation som Orkla valt att stödja är Maskrosbarn. Här är vi med som företagspartner för att bidra till att långsiktigt förändra levnadsvillkoren för barn som lever i svåra familjeförhållanden. Ungdomar mellan 13 och 19 år kan få stöd hos Maskrosbarn. Organisationen arrangerar olika aktiviteter som bland annat stödsamtal, coachprogram och helgläger.

Vill du också bli företagspartner? Läs mer på Maskrosbarns hemsida.