Om oss

Orkla i Sverige består av flera olika företag; Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Foods och Orkla Food Ingredients.

Orkla i Sverige

Orkla är nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll. Orklabolagen i Sverige omsätter nära 10 300 MSEK och har drygt 3000 anställda. I Sverige är Orkla verksamma genom bolagen Foods, Confectionery & Snacks, Care och Food Ingredients, alla med starka varumärken inom varje område.

Orklas anläggningar och kontor i Sverige

Orklas anläggningar och kontor i Sverige

Orkla ASA är noterat på Oslo Börsen och har sitt säte i Oslo. Orkla har cirka 21 400 anställda och omsatte 50,4 miljarder NOK 2021.

Orklakoncernens hemsida

Orkla Investment

Orkla har flera investeringar utanför märkesvaruverksamheten, och de är organiserade under Orkla Investments. Affärsområdet omfattar det anknutna och gemensamt kontrollerade bolaget Jotun (ägarandel 42,6 %). Dessutom ingår Orkla Venture, Hydro Power och Financial Investments i Orkla Investments.

Läs mer