Om oss

Orkla i Sverige består av flera olika företag; Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Foods och Orkla Food Ingredients.

Orkla i Sverige

Orkla är nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll. Orklabolagen i Sverige omsätter nära 7 000 MSEK och har drygt 3000 anställda. I Sverige är Orkla verksamma genom bolagen Foods, Confectionery & Snacks, Care och Food Ingredients, alla med starka varumärken inom varje område.

Orklas anläggningar och kontor i Sverige

Orklas anläggningar och kontor i Sverige

Våra ägare

Orkla är Nordens ledande leverantör av varumärken och konceptlösningar inom dagligvaruhandel, apotek, bagerimarknaden och storhushåll. Orklas varumärkesverksamhet består av Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care och Orkla Food Ingredients. Orkla har också verksamheter som är organiserade inom affärsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,5% av aktierna), utöver Hydro Power och finansiella tillgångar.

 

Orkla ASA är noterat på Oslo Börsen och har sitt säte i Oslo. Orkla har cirka 18 000 anställda och omsatte 47,1 miljarder NOK 2020.

Orklakoncernens hemsida

Orkla Investment

Orkla har flera investeringar utanför märkesvaruverksamheten, och de är organiserade under Orkla Investments. Affärsområdet omfattar det anknutna och gemensamt kontrollerade bolaget Jotun (ägarandel 42,5 %). Dessutom ingår Orkla Venture, Hydro Power och Financial Investments i Orkla Investments.

Läs mer