Information om hur Orklas konsumentkontakt behandlar personuppgifter

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med din förfrågan till oss?

Orkla konsumentkontakt agerar på uppdrag av olika företag i Orklakoncernen som står bakom olika varumärken. När du kontaktar konsumentkontakt om ett Orkla-varumärke kommer företaget som tillverkar och distribuerar detta varumärke att ansvara för behandlingen av dina personuppgifter i samband med hanteringen av förfrågan. Här hittar du en lista över vilka Orkla-företag som ligger bakom vilka varumärken, så att du kan identifiera vilket företag som ansvarar för bearbetningen.

Orklaföretag i Sverige

Bearbetningsunderlag och syfte

Vår behandling av personuppgifter sker inom ramen för personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen (GDPR). Vår behandling av personuppgifter kommer delvis att tjäna olika syften och ha olika grunder, beroende på det enskilda fallet:

  1. Generellt kommer behandlingen av personuppgifter att vara nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, det vill säga för att leverera konsumentkontakts tjänster till dig som konsument.
  2. Generellt har Orkla-företagen ett berättigat intresse av att hantera förfrågningar från konsumenter, för att säkerställa nöjda användare av företagens produkter.
  3. I vissa fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger Orkla-företaget, till exempel att betala ersättning för produktskada eller att bokföra betalningsuppgifter enligt bokföringslagen.
  4. I vissa fall kan behandlingen vara nödvändig av säkerhetsskäl, i synnerhet för att skydda människors liv och hälsa.
  5. I tillägg kan du välja att samtycka till lagring av din kommunikation med oss ​​även efter att ditt ärende har avslutats hos oss, så att vi kan se dina förfrågningar (till samma Orkla-företag) i ett sammanhang och ge bättre service i nästa förfrågan .

Vilka typer av personuppgifter kommer att behandlas?

Vi kommer att behandla den information du lämnar i din kontakt med oss, oavsett om det sker elektroniskt eller per telefon. Detta inkluderar namn och kontaktuppgifter samt all information som kan kopplas till dig i samband med själva förfrågan. Vidare kan våra interna bedömningar i ärendet innehålla personuppgifter.

Vi ber att du inte lämnar känsliga personuppgifter i din kontakt med oss, det vill säga information som rör en persons hälsa, ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religion, filosofiska övertygelse eller medlemskap i fackförening, personnummer eller uppgifter om en fysisk persons sexuell relation eller sexuell orientering. Om du gör det ber vi dig att i kontaktformuläret ange att du samtycker till att vi behandlar sådan information om dig. Annars kommer vi att kontakta dig och be om ditt samtycke i efterhand.

Radering och anonymisering

Vi kommer att radera personuppgifterna när vi har behandlat din förfrågan, om du inte har samtyckt till fortsatt lagring.

Som ett alternativ till radering kan vi ta bort identifieringsuppgifter från personuppgifterna, så att informationen inte längre kan kopplas till dig (anonymisering). Anonymiserad data kan användas av Orkla-företag för att korrigera fel i produktionen av produkter eller marknadsföring (reklam), samt vid utveckling av nya produkter eller förändringar av befintliga produkter, för att anpassa marknadsföringen av produkter eller i annan analys och statistik.

Lagring av personuppgifter och utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra företag än det Orkla-företag som ansvarar för behandlingen, men endast om det är nödvändigt för ett ändamål enligt ovan och inom de ramar som anges här.

Personuppgifterna kommer att lagras på Microsofts servrar i Europa. Om det blir aktuellt att ge Microsoft i andra länder tillfällig tillgång till system där informationen lagras, till exempel vid rättelse av fel, så säkerställs tillfredsställande integritetsgarantier genom EU:s standardavtal och/eller EU/US Privacy Shield-avtalet. Skicka ett mail till oss om du vill ha en kopia av dessa.

Kontakt

Kontakta oss på privacy@orkla.no om du vill ha tillgång till, få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter som lagras om dig. På samma sätt kan du invända mot, kräva begränsning av eller återkalla samtycke till behandling av personuppgifter. Du har även möjlighet att klaga på behandlingen av personuppgifter till den norska datatilsynet.