Certifiering av kakao

Kakao är en viktig råvara i våra chokladprodukter. Vi samarbetar med certifieringsorganisationen Rainforest Alliance för att säkerställa att kakaon vi använder odlas på ett ansvarsfullt sätt.

Kakaons värdekedja är komplex och består av många länkar. Små kakaogårdar i Västafrika står för nära 70 procent av världens kakaoproduktion. Kakaon kommer från kakaobönder i Ghana, Elfenbenskusten och andra länder och innan den kommer till våra fabriker besöker den förädlingsföretag i Afrika eller Europa.

Kakaosektorn i Västafrika, särskilt i Elfenbenskusten, står inför allvarliga utmaningar i form av fattigdom, låg produktivitet och risk för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Den globala konsumtionen av choklad har historiskt sett ökat, men kakaoproduktionen minskar på grund av små skördar, låg jordbrukskompetens, skadedjur och sjukdomar. Allvarliga utmaningar som barnarbete, avskogning och utarmning av marken är kopplade till bakomliggande orsaker som fattigdom, låga priser, otillräcklig infrastruktur och svaga tillsynsmyndigheter.

På Orkla är vi måna om att minska risken för barnarbete och bidra till att förbättra kakaoböndernas inkomstmöjligheter och levnadsvillkor. Certifiering är ett viktigt verktyg för att säkerställa detta. Rainforest Alliance Certified-programmet (tidigare UTZ) har ett holistiskt förhållningssätt till kakaosektorn. Certifieringen säkerställer mänskliga rättigheter, förbättrar jordbruksmetoder, minskar avskogningen och säkerställer att kakaobönderna får bättre levnadsvillkor. Rainforest Alliance har också bra processer för att följa upp och följa upp att kraven efterlevs. Över 80 procent av kakaon vi använder är certifierad.

Vi vill också etablera bättre rutiner för spårbarhet, vilket bland annat ska kunna bidra till att säkerställa avskogningsfria värdekedjor och goda förutsättningar för lantbrukare. Genom att spåra kakaon tillbaka till ett kooperativ får vi en bättre överblick över den fysiska kakaotjocka kedjan.