Tjäna pengar på ketchupflaskan och andra favoriter – Orkla förstärker samarbete med återvinningsappen Bower

Idag slängs ungefär hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna och sorteras inte ut. För att öka återvinningen av förpackningar förstärker nu dagligvaruföretaget Orkla sitt samarbete med återvinningsappen Bower för några av Sveriges kändaste varumärken; Felix, Anamma, Frankful, Abba, Pauluns, Grandiosa, Risifrutti, BOB och Havrefras. Orklas varumärke Grumme är sedan tidigare anslutet.

12/01/2022

– Vi arbetar för att kunna få ett cirkulärt kretslopp för alla våra förpackningar. Genom att samarbeta med Bower hoppas vi bidra till att mer plast återvinns i Sverige och kan återanvändas i nya förpackningar, säger Sara Paulsson, kommunikationschef på Orkla Sverige.

Med den svenskutvecklade appen Bower kan användare panta förpackningar när de lämnas till återvinning och tjäna pengar samtidigt som de gör en insats för miljön. Varje poäng som genereras när man pantar förpackningar via appen kan omvandlas till kontanter eller kuponger som kan användas i butik eller skänkas till välgörenhet.

Den svenskutvecklade återvinningsappen Bower har funnits på den svenska marknaden sedan 2019.

– Marknaden har saknat en lösning som tillgängliggör en direkt kommunikation mellan konsument och producent. Bower möjliggör för varumärken att aktivt uppmana sina konsumenter till en ökad återvinning. Förpackningar får ett andrahandsvärde helt utan att förändra den befintliga infrastrukturen. Med hjälp av finansiella incitament kan vi förändra synen på förbrukade förpackningar. Det som tidigare ansetts vara skärp likställs nu med ett värde, vilket gör att vi äntligen kan dra nytta av de enorma investeringar som görs för att producera återvinningsbara förpackningar. Vi är så stolta och glada över samarbetet med Orkla, Säger Suwar Mert, CEO på Bower.

För mer information om hur Bower fungerar, vänligen besök: www.getbower.com.

 

För mer information kontakta

Sara Paulsson, kommunikationschef, Orkla Sverige

Sara.paulsson@orkla.se 072 886 52 93

 

Suwar Mert, VD & medgrundare, Bower

suwar@getbower.com

Kontakt

Sara Paulsson

Kommunikationschef, Orkla Sverige

sara.paulsson@orkla.se