Så bidrar Orkla till hållbar utveckling

Orklas års- och hållbarhetsredovisning för 2020 har nu publicerats. 2020 påverkades av coronapandemin. Som tillverkare av livsmedel, rengöringsprodukter och personliga hygienartiklar definierades Orkla som ett företag av avgörande betydelse för samhället. "Det är ett ansvar som vi har tagit på största allvar”, betonar Orklas koncernchef Jaan Ivar Semlitsch.

24/03/2021

Orklas års- och hållbarhetsrapport framgår det att 2020 var ett utmanande beredskapsår för koncernen med sina 105 fabriker i 20 länder och över 18 000 anställda. 

 – Vår främsta prioritet har hela tiden varit att ta hand om våra medarbetare och förebygga smitta. Vår andra prioritering har varit att säkerställa ett bra varuflöde på alla marknader, säger Jaan Ivar Semlitsch. 

Stora framsteg i hållbarhetsarbetet 

Trots pandemin gjorde Orkla stora framsteg i sitt hållbarhetsarbete under 2020. Orkla har haft ett offensivt fokus på utveckling inom växtbaserad mat, reducering av växthusgasutsläpp i egen verksamhet och nya förpackningslösningar som har gjort Orklas produktportfölj än mer hållbar. 

  Att erbjuda produkter som främjar en mer hållbar konsumtion är Orklas viktigaste bidrag till en hållbar utveckling. Som tillverkare av livsmedel och andra konsumtionsvaror utgör FN:s hållbarhetsmål 12 för hållbar utveckling – ansvarsfull konsumtion och produktion – själva kärnan i våra ansträngningar, säger Jaan Ivar Semlitsch. 

Minska utsläppen av växthusgaser 

Orkla har minskat utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 62 procent från 2014 till 2020. Hela 47 procent av energin kommer nu från förnybara energikällor. Orkla är därför på god väg att nå målet om en 63-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser till år 2025 och 77 procent minskning till år 2040. 

 Orklas hållbarhetsmål har validerats av SciencBased Targets Initiative och innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål 

 – Att minska klimatutsläppen är en av våra viktigaste miljöutmaningar. Det finns ett starkt engagemang inom hela Orkla för att uppnå det här målet, säger Jaan Ivar Semlitsch. 

 År 2020 utsågs Orkla till ett av världens bästa börsnoterade företag  klimatledarskap av den globala ideella miljöorganisationen CDP. Orkla tilldelades högsta poäng, A, vilket placerar Orkla bland de 270 bästa av fler än 9600 företag som rapporterade. 

Stort fokus på växtbaserad mat 

Allt fler vill minska sitt klimatavtryck genom att äta mer växtbaserat. Detta är ett viktigt prioriterat fokusområde för Orkla. De växtbaserade varumärkena NATURLI’®, Anamma, Felix och Lecora Green Line omsatte totalt 869 miljoner norska kronor år 2020 och har en tillväxt på över 20 procent mellan 2019 och 2020. 

 –  Vårt mål är att nå ut till alla med växtbaserad mat, inte bara till veganer och vegetarianer, säger Jaan Ivar Semlitsch. 

Förpackningar som en del av en cirkulär ekonomi 

Under 2020 fortsatte Orkla sitt arbete med att optimera förpackningar, designa förpackningar för att underlätta återvinning och att utveckla nya förpackningslösningar baserade  återvunnet eller förnybart material. Orkla har stärkt sitt samarbete med viktiga leverantörer, organisationer och andra företag för att hitta bra och innovativa lösningar.  

 Resultatet för 2020 är att 95 procent av Orklas förpackningar var återvinningsbara och 47 procent av förpackningarna helt eller delvis baserade på återvunnet material. Orklas mål för 2025 är 100 respektive 75 procent. Det målet kommer Orkla ta ytterligare steg mot under 2021. 

 – Vi arbetar varje dag med att utveckla mer hållbara förpackningslösningar. Det är viktigt att involvera leverantörer, kunder, myndigheter och forskningsinstitutioner i denna process – och vi gör stora framsteg, säger Jaan Ivar Semlitsch. 

Produkter som främjar ett hälsosamt liv 

Sedan 2015 har Orkla minskat halten av mättat fett i sina produkter med 14 procent. Konsumtionen av socker och salt har minskat med 9 respektive 6,5 procent. Mängden socker och salt reducerades  kraftigt i Orklas produkter under 2020. För att vara exakt: 2234 ton mindre socker och 168 ton mindre salt. 

Mätning av hållbar tillväxt 

Sex av tio konsumenter i Norden och Baltikum försöker välja produkter som de uppfattar som hållbaraenligt Orklas Hållbarhetsbarometer för 2020. 

Orkla har tagit fram kriterier för vad som kännetecknar hållbara livsmedel och dagligvaruprodukter, och under 2019 började våra varumärken klassificera sina produkter enligt de nya kriterierna. Detta arbete fortsatte under 2020. 

Den uppskattade andelen av Orklas omsättning som genereras av produkter som definieras som “mest hållbara var 19 procent år 2020. Det är samma nivå som 2019, men Orkla justerade kriterierna 2020, vilket gjort dem strängare. Under de kommande åren kommer Orkla att aktivt utnyttja de nya kriterierna i innovations-och förbättringsarbetet. 

Kontakt

Cecilia Gannedahl

Kommunikationsdirektör, Orkla Sverige

cecilia.gannedahl@orkla.se

Joanna Mossberg

Kommunikationschef, Orkla Sverige

joanna.mossberg@orkla.se