Orklas mål för nettonoll-utsläpp godkända av Science Based Targets initiativ

Som ett av de första företagen i världen är Orklas mål att nå noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2045 godkänt av Science Based Targets initiativ (SBTi).

07/09/2022

SBTi:s Corporate Net-Zero Standard är världens första ramverk för företags nettonoll-målsättning. Den innehåller den vägledning, de kriterier och de rekommendationer som företag behöver för att fastställa vetenskapligt baserade nettonollmål som är förenliga med att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C.

Som tillverkare av livsmedel och andra konsumtionsvaror ligger Orklas främsta bidrag för hållbar utveckling i förmågan att erbjuda hållbara produkter, och FN:s hållbarhetsmål 12 – ansvarsfull konsumtion och produktion – utgör själva kärnan i Orklas hållbarhetsarbete.

– Vi är stolta över att få ett erkännande för våra viktiga mål. Orkla har åtagit sig att skapa hållbar tillväxt och vi har kommit långt för att göra hållbarhetsarbetet till en integrerad del av våra affärsplaner, beslutsprocesser och den dagliga verksamheten. Vi förbinder oss att nå nollutsläpp senast 2045 genom att främja hållbar råvaruproduktion och samarbeta med leverantörer, fortsätta att utveckla växtbaserade produkter och energieffektiv produktion och minska matsvinnet, säger Inger Johanne Eikeland, SVP Environment, Health, and Safety på Orkla.

Inom Orkla Sverige finns många exempel på initiativ som bidrar till att nå FN:s klimatmål. Nedan är tre exempel.

  • Orkla Foods Sveriges livsmedelsanläggning i Kumla, där klassiker som Felix Risgröt, BOB saft och Ekströms blåbärssoppa tillagas, är senast i raden av svenska anläggningar som blir fossilfri. Den nya biobränslepannan beräknas minska utsläppen med ca 3 600 ton koldioxidekvivalenter årligen, vilket är en minskning med 90 procent mot tidigare.
  • Varje vecka flyttar Orkla Confectionery & Snacks Sverige 550 ton potatis från sitt potatislager i Nöbbelöv till sin fabrik i Filipstad. Sedan mars 2021 transporteras potatisen med fossilfritt bränsle från avfall, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 300 ton per år.
  • Cederroth First Aid är en del av Orkla Wound Care och har en ledande position på många marknader inom Första hjälpen. Genom att använda plasten från gamla kylskåp och frysar så minskar koldioxidutsläppen med 300 ton per år jämfört med att använda nyproducerad plast.