Ökad efterfrågan på lokalproducerat under coronapandemin

Mer än en tredjedel av svenskarna, 35 procent, har fått ett ökat intresse för att köpa lokalt producerade produkter i jämförelse med före pandemiutbrottet av Covid-19. Det visar Orklas Hållbarhetsbarometer, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv.

28/12/2020

– Svenskarna har i och med pandemin upptäckt vikten av både lokal livsmedelsproduktion och annan dagligvaruproduktion i Sverige. Beteendeutvecklingen är påtaglig, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Över 90 procent av de dagligvaror som Orkla säljer i Sverige produceras i Sverige och företaget kan se att kunderna efterfrågar svenskproducerat. Men köpvanorna har också förändrats på andra sätt i och med den pågående pandemin, med fler som jobbar hemma och mer tid för hem och familj.

– Vi ser att frysta färdigrätter skjuter i höjden, framförallt växtbaserade alternativ. Svenskarna handlar även hygienprodukter i betydligt större utsträckning, och vi ser att hemmamyset gör att vi äter mer chips i tv-soffan, säger Cecilia Gannedahl.

Undersökningen har även tittat på en rad andra områden och eventuella förändrade beteenden inom bland annat synen på klimatförändringarna, miljöpåverkan från produkter och köttkonsumtion, men har inte kunnat se några större förändringar i beteende.

– Beteendeförändringar tar oftast tid och sker över lång tid. Därför är det extraanmärkningsvärt att se en sådan förändring kopplat till vikten av lokalproducerade varor. Vi kan inte se varför i undersökningen, men en teori är att vårens speciella situation där vår sårbarhet blev uppenbar har haft en bidragande orsak, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Om Orklas Hållbarhetsbarometer:

Hållbarhetsbarometern kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och har nu genomförts för andra året i rad. Orklas Hållbarhetsbarometer bygger på en webbaserad kvantitativ studie, som genomfördes av Ipsos på uppdrag av företaget Orkla under oktober 2020. Underlaget består av 1 000 svenska respondenter som motsvarar ett representativt urval med hänsyn till kön, ålder och region. Samtliga respondenter över 18 år. Samma undersökning har även genomförts i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Frågan som ställts är: Har coronasituationen förändrat dina uppfattningar när det gäller hållbarhetsfrågor?

 • Oro för klimatförändringar – 23 % ökat intresse, 66 % oförändrat, 8 % minskat
 • Medvetenhet om den miljöpåverkan från produkterna som jag köper – 21 % ökat intresse, 69 % oförändrat, 7 % minskat
 • Intresse i att köpa lokalt producerade produkter – 35 % ökat intresse, 57 % oförändrat, 6 % minskat
 • Intresse för att köpa köttprodukter – 12 % ökat intresse, 75 % oförändrat, 7 % minskat
 • Vilja att köpa mat i plastförpackningar – 20 % ökat intresse, 69 % oförändrat, 8 % minskat
 • Vilja att köpa växtbaserat mat – 16 % ökat intresse, 73 % oförändrat, 6 % minskat

Om Orkla och Orklas tillverkning i Sverige

 • Orkla är Nordens ledande dagligvaruföretag.
 • I Sverige har Orkla 3 000 medarbetare på 18 orter.
 • Över 90 procent av det Orkla säljer i Sverige tillagas och produceras i Sverige, många gånger i nära samarbete med kontraktsodlare.
 • I Sverige producerar Orkla även varor till systerbolag i andra länder inom Orkla. T ex produceras Risifrutti för hela den nordiska marknaden i Örebro och växtbaserade produkter för den nordiska marknaden i Eslöv.
 • Orkla står bakom flera av Sveriges mest välkända varumärken, såsom Grumme, Felix och OLW, som alla tillverkas i Sverige.

Kontakt

Sara Paulsson

Kommunikationschef, Orkla Sverige

sara.paulsson@orkla.se