Gamla kylskåp får nytt liv i Första Hjälpen-stationer

07/02/2022

Sveriges mest ikoniska Första Hjälpen-stationer, de gröna Cederroth First Aid-stationerna med plåster och Första Hjälpen-material som finns på nästan varje arbetsplats i Sverige, kommer tillverkas av plasten från gamla kylskåp. Genom att använda plasten från gamla kylskåp och frysar, istället för att använda ny jungfrulig plast, så minskar koldioxidutsläppen med 300 ton per år.

När kylskåp och frysar återvinns sorteras olika plaster ut. Cederroth First Aid kommer använda en av plasterna, ABS, i sina nya Första Hjälpen-stationer. Det innebär att 100 ton ABS-plast kommer få nytt liv.

300 ton koldioxid
Cederroth First Aid är en del av Orkla Wound Care och har en ledande position på många marknader inom Första hjälpen. Genom att använda återvunnen ABS-plast så minskar koldioxidutsläppen med 300 ton per år jämfört med att använda nyproducerad plast

– Som marknadsledare har vi ett stort ansvar gentemot våra kunder att minska miljöpåverkan från våra produkter i hela värdekedjan. Orkla har som mål att byta ut minst hälften av all plast till återvunnen eller förnybar plast senast 2025. Vi började där vi har som mest påverkan och störst möjlighet till förändring, i våra Första Hjälpen-stationer, säger Marie-Louise Stenhammar, internationell Brand Manager på Orkla Wound Care.

Att använda återvunnen plast har många fördelar. Att återvinna ABS-plast ger upphov till 90% mindre CO2-utsläpp* än att producera ny plast. Det innebär att 100 ton ABS-plast kommer få nytt liv varje år och att utsläppen av CO2 kan minskas med 300 ton per år.

Process och utmaningar
Metoden att utvinna ny plast från gamla kylskåp görs i ett samarbete med ett återvinningsföretag som är specialiserat på att återvinna just plast från kylskåp. På återvinningsanläggningen sorteras först plasten och fördelas i mindre bitar och tvättas. Därefter separeras plasten från andra material som metall, trä och damm. Slutligen smälts plasten ner och återskapas till granulat som används för att tillverka nya plastprodukter.

– När man ger sig in ett så här stort projekt stöter man på flera utmaningar som vi fått lösa längs vägen. Att säkerställa tillgången till återvunnen plast av bra kvalitet har varit en utmaning. Då det är många färgvariationer i återvunnen plast har en annan utmaning varit att få till vår ikoniska gröna färg i den nya plasten. Det har varit väldigt roligt att jobba fram det här resultatet. Och det har varit så värt det, för miljövinsterna är stora, säger Marie-Louise Stenhammar.

*Koldioxid-utsläpp som CO2eq

Kontakt

Joanna Mossberg

Kommunikationschef, Orkla Sverige

joanna.mossberg@orkla.se