Svenskarnas oro för klimatförändringarna ökar

Nästan två av tre svenskar, 64 procent, anser att klimatförändringarna är det mest akuta miljöproblemet. Detta motsvarar en ökning med hela åtta procentenheter jämfört med förra året. Det visar Orklas Hållbarhetsbarometer, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv.

03/03/2021

– För att nå Parisavtalets mål måste utsläppen minska lika mycket varje år som de gjort under pandemiåret 2020. Det är fullt förståeligt att många svenskar känner en oro för klimatförändringarna och hur vi som samhälle hanterar dem, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Orkla Sverige har undersökt svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och hela 64 procent av svenskarna anser att klimatförändringarna är det mest akuta miljöproblemet, följt av problem med mikroplaster och plast i haven, samt hanteringen av det avfall vi genererar. Svenskarna är också mer bekymrade över klimatförändringarna än våra nordiska och baltiska grannar. I både Norge och Finland är majoriteten mest oroliga över problem med mikroplaster och plast i haven.

Samtidigt är svenskarna också mest polariserade i frågan om klimatförändringar jämfört med andra nordiska och baltiska länder. Var fjärde svensk man, 26 procent, tror inte att världen står inför en stor klimatkris. Nästan lika stor är andelen klimatskeptiker bland de som är 55 år eller äldre, 25 procent.

– Det är viktigt att kunna känna hopp och inte enbart oro över klimatförändringarna. Det finns mycket du kan göra för att bidra i din vardag. Att äta mer växtbaserad, minska ditt eget matsvinn och vara noga med att återvinna alla förpackningar är enkla vardagssaker som bidrar till att minska klimatutsläppen, säger Cecilia Gannedahl.

Om Orklas Hållbarhetsbarometer:

Hållbarhetsbarometern kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och har nu genomförts för andra året i rad. Orklas Hållbarhetsbarometer bygger på en webbaserad kvantitativ studie, som genomfördes av Ipsos på uppdrag av Orkla under oktober 2020. Underlaget består av 1 000 svenska respondenter som motsvarar ett representativt urval med hänsyn till kön, ålder och region. Samtliga respondenter över 18 år. Samma undersökning har även genomförts i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Kontakt

Cecilia Gannedahl

Kommunikationsdirektör, Orkla Sverige

cecilia.gannedahl@orkla.se

Sofie Ek (föräldraledig)

Communication Manager, Orkla Sverige

sofie.ek@orkla.se