Pharbio Curbisal

 

Curbisal används vid urineringsbesvär. Curbisal registrerades 2010 och är traditionellt använt vid olika typer av urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Du kan använda Curbisal när läkare har konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

 

Läs bipacksedeln noga!

Om du regelbundet använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (antikoagulantia) såsom warfarin (Waran) bör du rådgöra med din läkare innan du använder Curbisal.  Se vidare www.fass.se