Cederroth Första Hjälpen

Första Hjälpen för alla människor

Vi har lösningar som gör det möjligt för alla människor att ge Första Hjälpen utan speciella förkunskaper.
Stor vikt har lagts på att göra våra produkter enkla och funktionella.
Vi erbjuder produkter och lösningar för samtliga yrkesområden och skadetyper.

Cederroths Första Hjälpen-produkter är en välbekant syn på många arbetsplatser i allt fler länder

Sedan mitten av 1970-talet har vi utvecklat och marknadsfört innovativa produkter och lösningar som gör det möjligt för lekmän att ge första hjälpen utan speciella förkunskaper. Stor vikt har därför lagts på att göra våra lösningar enkla och funktionella. Vår gröna Första Hjälpen-tavla har varit en föregångare och följs ständigt av nya produkter av högsta kvalitet. Under senare år har vi genomgått en kraftig utveckling, både vad gäller nya marknader och nya produkter. Våra produkter säljs uteslutande genom återförsäljare. Idag finns de på alltfler europeiska marknader och även i Nordamerika. Samtidigt har vårt sortiment kompletterats med bland annat ögondusch och nya produkter för sårvård och rengöring.

Hitta återförsäljare i Sverige