Orkla_100120-768_final_highres--aspect-ratio-16-9

Sveriges mest älskade varumärken

Orklabolagen i Sverige är ledande aktörer av varumärken till dagligvaruhandel, apotek, bageri och storhushåll, med varumärken som Grumme, Felix, Anamma, och OLW. I Sverige har Orkla 3000 medarbetare och 15 produktionsanläggningar för huvudsakligen livsmedel och hygienartiklar. 2022 omsatte Orklabolagen i Sverige cirka 11 000 MSEK. Orkla ASA är listade på Oslobörsen, med huvudkontor i Oslo.

Landskap-aspect-ratio-5-6
Landskap-aspect-ratio-16-9

Hållbarhet

Orklabolagen i Sverige vill ta ansvar och bidra till att lösa de globala hälso- och miljöutmaningarna. Genom bolagens verksamhet och fokus på lokala och hållbara produkter vill vi medverka till en mer hållbar och hälsosam vardag, med fokus på både människor och planeten.

Orkla_100120-697_final_highres--aspect-ratio-5-6
Orkla_100120-697_final_highres--aspect-ratio-16-9

Om Orkla ASA

Orkla ASA är ett ledande investmentbolag. Verksamhetens inriktning är varumärken och konsumentföretag. Orkla har ett långsiktigt och industriellt förhållningssätt till sina tolv portföljbolag. Vi investerar i företag där vi kan bidra till ytterligare värdeskapande genom vår branschexpertis, konsumentinsikt och erfarenhet av att bygga ledande varumärken. Genom aktiv portföljförvaltning riktar vi oss mot snabbväxande konsumentsegment och marknader. Orkla ASA är listade på Oslobörsen.

Klicka här för att läsa mer om Orkla ASA