Sponsringspolicy

Har ni möjlighet att hjälpa till med sponsring?

Vi får många förfrågningar om sponsring av olika slag och på grund av det stora antalet förfrågningar kan vi tyvärr inte vara med och stödja alla.

Vi vill:

 • att all sponsring ska överensstämma med Orkla Confectionery & Snacks Sveriges värderingar, riktlinjer samt policys.
 • att all sponsring ska ha ett affärsmässigt syfte och en tydlig utgångspunkt i den/de utmaningar som våra varumärken står inför.
 • att våra varumärkens kärnvärden ska kännas naturliga i det sponsrade sammanhanget.
 • att all sponsring når ut till en eller flera av våra definierade målgrupper.

Vi vill undvika:

 • aktiviteter som saknar logisk koppling till våra varumärken.
 • att slentrianmässigt ”bidra med produkter”.
 • aktiviteter som ej kommer våra varumärken, samhället eller flertal av våra medarbetare till gagn.
 • aktiviteter som riktar sig direkt till barn under 12 år.
 • att sponsra OCS Sveriges medarbetare eller arrangemang och aktiviteter som de eller deras anhöriga har ansvaret för.
 • att sponsra privata fester, företagsfester, skolresor, studentfester, enskilda idrottsföreningar/lag etc.

Vi vill inte sponsra:

 • aktiviteter som är kopplade till fara eller våld.
 • aktiviteter med politiska, religiösa eller fackliga ställningstaganden.
 • aktiviteter som är uppenbart skadliga för miljön.
 • aktiviteter som kan väcka anstöt/uppfattas som oetiska.
 • aktiviteter med kopplingar till produkter eller varumärken som strider mot vår företagspolicy.