Huruvida förpackningen kan återvinnas är den viktigaste

Huruvida förpackningen kan återvinnas är den viktigaste