Biobaserad plast står för endast knappt en procent