36 procent är villiga att betala mer för förpackningar av biobaserad plast2

36 procent är villiga att betala mer för förpackningar av biobaserad plast2