10-20 procent av plastförpackningarna materialåtervinns idag

10-20 procent av plastförpackningarna materialåtervinns idag