Park och Trädgård

Dags att göda, men hur skall en bra växtnäring vara sammansatt?

 

Nu när ljuset och värmen kommer är det dags att ta tag i den tredje faktorn för god och kontrollerad tillväxt på din bana – gödslingen. Men vilket gödning skall man använda? Det spelar faktiskt inte någon roll vilket varumärke du använder, för det finns många att välja mellan. Det du bör säkerställa är att balansen i din gödning ger dig möjlighet att styra tillväxten med kvävenivån och att de andra näringsämnena som kan verka tillväxtbegränsande alltid finns i överskott för ett lagom lyxupptag. För att nå en sådan balans rekommenderar SLU följande näringsproportioner när kvävet räknats om och ges värdet 100:

Hur ser balansen ut i ditt gödningsmedel?
Med hjälp av den den här omvandlingstabellen kan du se hur väl ditt gödningsmedel täcker behovet för greener och gräsytor.
Ladda ner omvandlingstabell (excel)

Flytande växtnäring ger ökad kontroll.
Väljer du att spruta med flytande gödningsmedel kan du lättare styra mängden tillväxtfrämjande näringsämnen och du slipper arbetet med eftervattning.
Maximal eller kontrollerad tillväxt?
När du lärt dig hantera temperatur, ljus, bevattning och gödning så är det du som bestämmer. Vid etablering och reparation av spelytor eftersträvar du maximal tillväxt och den kräver olika gödselnivåer beroende på årstid. I högsäsong vill du kanske ta ner tillväxten på greenerna till 60% för att få bra tålighet, spelbarhet och minimera klippintervallerna. Behovsanpassad gödsling är nyckeln!
Här nedan har vi samlat några nyttiga länkar för dig som vill ha kontroll.

Handbok i anpassad gödsling
Är du intresserad av hur du gör för att gå från teori till praktisk användning av behovsanpassad gödning på din bana men tycker det verkar krångligt, ladda ner STERFs handbok i ämnet.
Behovsanpassad gödsling – från teori till praktik

Wallco 51-10-43+mikro består av samtliga nödvändiga näringsämnen som kan påverka tillväxt. Balansen är optimerad för behovsanpassad gödning med kväve (N) som tillväxtreglerare.

960600 Blomstra/Wallco
200 l/fat
2100,00 +moms

961000 Blomstra/Wallco
1000 l/Cipaxkärl
9530,00 +moms