Orkla Venture

 

Orkla Venture är grundat som en egen enhet inom Orkla Investments och kommer att uppträda inför samarbetspartners på samma sätt som en vanlig venturefond.

Vad letar vi efter?

Orkla Venture är ett av Orklas verktyg för att nå ut till ett växande universum av uppstartsföretag som driver innovation som är relevant för Orklas industrier. Fokus ligger på områden som redan har eller som i framtiden förväntas få strategisk relevans för våra kärnområden inom Branded Consumer Goods.

På en överordnad nivå letar vi efter ny teknologi och affärsmodeller som kan utmana och förändra vår bransch. Mer specifikt är vi intresserade av innovation inom områdena:
• Consumer Intelligence
• Hälsa
• Konsumenttjänster

Vi söker också efter goda och nyskapande idéer utanför dessa områden. Vår hypotes är att det finns en rad banbrytande lösningar där ute som vi idag inte känner till eller vet att vi har behov av. Målet är att få kontakt med dem genom Orkla Venture.

Vad kan Orkla bidra med?

Som Nordens största märkesvaruhus har Orkla ett brett spektrum av kapabiliteter som kan vara värdefulla vid utvecklingen av uppstartsföretag. Orkla har ingående kompetens inom hela värdekedjan, från produktutveckling till kommersialisering, marknadsföring och försäljning. Dessutom har Orkla unik insikt och tillgång till konsumenten. Orkla Venture vill vara en aktiv ägare som bidrar till tillväxt och värdeskapande.

Hur kontaktar jag Orkla Venture?

För att göra en inledande bedömning behöver vi en tydlig och kortfattad beskrivning som förmedlar essensen i företaget eller idén och varför det är relevant för Orkla att bli en aktiv investerare. All information som skickas in kan inte vara konfidentiell, eftersom Orkla har en bred innovationsagenda och en rad aktiviteter i Orklas många bolag. Varje förfrågan bedöms av Orkla Venture-teamet, som tar kontakt med relevanta resurser i koncernen för en inledande bedömning.

Vi försöker besvara alla förfrågningar så snart som möjligt.