Orkla Investment

Orkla har flera investeringar utanför märkesvaruverksamheten, och de är organiserade under Orkla Investments. Affärsområdet omfattar det anknutna och gemensamt kontrollerade bolaget Jotun (ägarandel 42,5 %). Dessutom ingår Orkla Venture, Hydro Power och Financial Investments i Orkla Investments.

Jotun

Jotun är en av världens största producenter av målarfärg och pulverlacker.

Jotuns världsomspännande verksamhet omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av olika målningssystem och är organiserat i de fyra segmenten Decorative Paints, Marine Coatings, Protective Coatings och Powder Coatings. Bolagets huvudmarknader är Mellanöstern, Indien och Afrika, Nordostasien, Sydostasien och Skandinavien.

Mer information om Jotun

Hydro Power

Hydro Power består av kraftverk i Sarpsfoss och Orklas 85-procentiga ägarandel i Saudefaldene. Energiverksamheten producerar och levererar ström till den nordiska kraftmarknaden. Kraftverksamheten i Sauda regleras av ett legoavtal med Statkraft som löper till den 31 december 2030.

Mer information om Saudefaldene

Financial Investments

Financial Investments består av aktier och finansiella tillgångar samt Orkla Eiendom. Orkla Eiendom har ansvar för Orklas industrifastigheter och fastighetsutvecklingsprojekt.

Orkla Venture

För att bidra till mer innovation och nyskapande har Orkla grundat Orkla Venture och öppnar upp för direktinvestering i uppstartsföretag.

Ambitionen är att bygga upp en projektportfölj bestående av spännande och relevanta tillväxtföretag med stor potential. Investeringarna kommer till att börja med att vara knutna till Norden och Baltikum i likhet med Orklas övriga kärnverksamhet.

Mer information om Orkla Venture