Produktsponsring och långsiktiga samarbeten

Vi på Orkla Foods Sverige har bestämt oss – vi ska göra skillnad för svenska folkhälsan och samhället. Ett av våra viktigaste mål är att inspirera och guida till hälsosamma matvanor och en aktiv livsstil. Därför har vi valt att satsa på samarbeten med föreningar som uppmuntrar fysisk rörelse och att sponsra aktiviteter som främjar den svenska folkhälsan.

Vår sponsring består av två olika delar: långvariga sponsorsamarbeten med nationella organisationer och föreningar samt medarbetarsponsring.

Produktsponsring genom våra medarbetare

Vi finns på elva olika platser runt om i Sverige och vill framförallt göra gott på de orter där vi lagar vår mat och dryck. Därför stödjer vi verksamheter inom idrott och hälsa där vår mat kan göra skillnad. Detta gör vi genom att bidra med våra produkter till olika arrangemang där våra egna medarbetare är engagerade eller har en tydlig koppling till.

Långsiktiga samarbeten

När det kommer till långsiktiga samarbeten har vi valt att helhjärtat stötta Håll Sverige Rent, för att tillsammans arbeta för en renare miljö. Första fokusområdet i samarbetet är renare hav.

Varumärkessponsring

Utöver Orkla Foods Sveriges övergripande sponsringssamarbeten, genomför våra olika produktvarumärken (ex. Felix, Ekströms och Risifrutti) samarbeten och aktiviteter inom ramen för respektive varumärkes strategi. Ett exempel på sådan sponsring är Vasaloppet. Önskar du samarbeta med ett specifikt varumärke är du välkommen att höra av dig till respektive brand manager via vår växel.

Håll Sverige Rent

Vi stöttar Håll Sverige Rent, som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar.

Gå till Håll Sverige Rents hemsida

Vasaloppet

EKSTRÖMS® har sponsrat Vasaloppet med blåbärssoppa sedan 1958. Under loppet dricks det cirka 50 000 liter blåbärssoppa från Ekströms.

Gå till Vasaloppets hemsida

Matmissionen

Orkla Foods Sverige är en av medfinansiärerna till Matmissionen, landets första matbutik för människor som beviljats försörjningsstöd. Samtidigt bidrar butiken till att minska matsvinn.

Gå till Matmissionens hemsida