Långsiktiga samarbeten

Vi på Orkla Foods Sverige har bestämt oss – vi ska göra skillnad för svenska folkhälsan och samhället. Ett av våra viktigaste mål är att inspirera och guida till hälsosamma matvanor och en aktiv livsstil. Därför har vi valt att satsa på samarbeten med föreningar som uppmuntrar fysisk rörelse och att sponsra aktiviteter som främjar den svenska folkhälsan.

Varumärkessponsring

Utöver Orkla Foods Sveriges övergripande sponsringssamarbeten, genomför våra olika produktvarumärken (ex. Felix, Ekströms och Risifrutti) samarbeten och aktiviteter inom ramen för respektive varumärkes strategi. Ett exempel på sådan sponsring är Vasaloppet. Önskar du samarbeta med ett specifikt varumärke är du välkommen att höra av dig till respektive brand manager via vår växel.

Vasaloppet

EKSTRÖMS® har sponsrat Vasaloppet med blåbärssoppa sedan 1958. Under loppet dricks det cirka 50 000 liter blåbärssoppa från Ekströms.

Gå till Vasaloppets hemsida

Matmissionen

Orkla Foods Sverige är en av medfinansiärerna till Matmissionen, landets första matbutik för människor som beviljats försörjningsstöd. Samtidigt bidrar butiken till att minska matsvinn.

Gå till Matmissionens hemsida