Orkla Care – hög kvalitet och säkerhet

Orkla Care är en seriös leverantör av bland annat olika kosttillskott, sportnutrition och viktminskningsprodukter

Vi värdesätter högt vår trovärdighet vad gäller kvalitet och säkerhet och därför är vi certifierade enligt branschorganisationen Svensk Egenvårds riktlinjer ”Säkra kosttillskott till konsument”. Certifieringskriterierna har Svensk Egenvård tagit fram tillsammans med LRQA och bygger på branschriktlinjerna för kosttillskott och för sport- och viktminskningsprodukter samt ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder. Orkla Care var ett av de första företagen i Sverige som certifierades i enlighet med branschens standard. Vår policy för kvalitet- och livsmedelssäkerhet är därför i enlighet med vår certifiering.

Policy för kvalitet- och livsmedelssäkerhet

  • Kvalitet och säkerhet är att respektera våra kunder, deras behov och krav samt att mötas i samförstånd. Produktionsflödet genomsyras av hög livsmedelssäkerhet som gör att våra kunder tryggt kan använda våra produkter. Denna policy implementeras kontinuerligt hos medarbetare med början vid anställningsintroduktionen.
  • Kvalitet och säkerhet är att ge information, utbildning och verktyg till alla medarbetare för att dessa skall kunna utföra sitt arbete på ett säkert, professionellt och regelmässigt korrekt sätt.
  • Kvalitet och säkerhet är att arbeta förebyggande, det ger säkra produkter som har sin grund i vårt kvalitetsledningssystem. Detta möjliggör också en ständig utveckling och kontinuerliga förbättringar.
  • Kvalitet och säkerhet är pålitlighet.
  • Kvalitet och säkerhet är lagarbete och varje medarbetares ansvar.

Orkla Care AB är som medlem i Svensk Egenvård förbunden att följa föreningens etiska regler

Det innebär efterlevnad av de regelverk som reglerar handeln med egenvårdsprodukter. Det innebär även att följa branschriktlinjer och de övriga föreskrifter som föreningen beslutar. Kvalitet och säkerhet innebär här även att information till allmänhet och kunder, förutom objektiva prisjämförelser, endast får avse företagets egna produkter. Andra jämförelser skall innan dessa görs tillgängliga diskuteras och översändas till Svensk Egenvård.

Ref to: Orkla ASA Quality policy. Orkla ASA “The Code of Conduct” och policy för miljö, hälsa och säkerhet (EHS-Policy)