Ledning i Orkla Sverige

Här får du en överblick i vilka som ingår i styrelsen och ledningen i bolagen i Sverige:

Ledning i Orkla Foods Sverige

Henrik Julin

Verkställande direktör

Anders Olsson

Ekonomi- och IT-direktör

Patrick Axzell

Försäljningsdirektör

Alexandra Callegari Lindholm

HR- och Kommunikationsdirektör

Cecilia Isaksson Sajland

Marknadsdirektör

Agneta Påander

CSR-direktör

Ingrid Landgren

Innovationsdirektör

Henrik Eriksson

Direktör FoodSolutions

Kristina Fransson

Direktör för Supply Chain

Magnus Selin

Programdirektör

Ledning i Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Malin Jennerholm

Verkställande Direktör

Jonny Mattsson

Försäljningsdirektör

Gunilla Schlyter Hägglund

Kategoridirektör

Eric Nilsson

Marknads- och Innovationsdirektör

Dan Bowall

Supply Chain Director

Louise Liljestrand

HR Director

Mattias Orrenius

CFO

Ledning i Orkla Care Sverige

Jens Engström

Country Manager

Staffan Lindhe

Sales Director GFT

Jessica Nithenius

Business Unit Manager Pharmacy/Speciality

Kristina Lidvall

Marketing Director Orkla Care Sverige

Catharina Skommevik

Finance Director

Maria Lang

HR Business Partner

Bra att veta

VD tillsätts av styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning. VD har enligt lag rätt att besluta om löpande förvaltningsåtgärder. I övrigt är det styrelsen som avgör vilken beslutanderätt VD skall ha. Detta beskrivs i bolagets arbetsordning.

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och organisation under räkenskapsåret. En av styrelsens viktigare uppgifter är att utse bolagets VD. Hur styrelsen utses stadgas i bolagsordningen och styrelsen väljs vanligen av bolagsstämman. Styrelsen skall enligt lag utarbeta en arbetsordning som beskriver hur styrelsearbetet skall bedrivas och fördelas mellan respektive ledamot och VD.

 

Styrelse i Orkla Care Sverige

Stein Eriksen

CFO i Orkla Care, och VD i Orkla Care AB

Björn Drablös

Ordförande

Sigvart Vetle Olsen

Styrelseledamot

Henning Sögaard

Styrelseledamot

Annika Engström

Huvudansvarig Revisor