Ledning i Orkla Sverige

Här får du en överblick över vilka som ingår i våra ledningsgrupper för bolagen i Sverige.

Ledning i Orkla Foods Sverige

Henrik Julin

Verkställande direktör

Alexandra Callegari Lindholm

HR-direktör

Maria Tilly

Marknadsdirektör Orkla Foods Sverige

maria.tilly@orklafoods.se

Cecilia Isaksson Sajland

Innovationsdirektör

Agneta Påander

Hållbarhetsdirektör

Henrik Eriksson

Försäljningsdirektör retail

Kristina Fransson

Direktör för Supply Chain

Caroline Nilsson

Caroline Nilsson

Ekonomidirektör

Nina Tiden

Acting Operations Director

Ledning i Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Mattias Orrenius

Ställföreträdande vd & CFO

Eric Nilsson

Eric Nilsson

Marknads- och innovationsdirektör

Patrik Paulsson

Supply Chain direktör

Louise Liljestrand

HR-direktör

Simon Tjäder

Försäljnings- och kategoridirektör

Ledning i Orkla Care Sverige

Jessica Nithenius

Verkställande direktör

Mina Langendahl

CFO

Maria Lang

HR Business Partner

Daniel Palmgren

Commercial Sales Director