Malmö

I Malmö ligger Orkla Foods Sverige huvudkontor. Här arbetar drygt 250 av våra 1500 medarbetare.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Varje arbetsdag inleds med att du väljer den arbetsplats som passar dig bäst utifrån vilken typ av arbete som du ska göra, vilka du vill arbeta tillsammans med och hur du mår. Detta kallas aktivitetsbaserat arbetssätt.

Vårt huvudkontor är uppdelat i zoner som på olika sätt stöttar medarbetarnas varierande behov av att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt. Zonerna, som är spridda över kontorets tre våningar, tar sin utgångspunkt i de fyra elementen; jord, eld, vatten och luft. I samtliga zoner finns det traditionella arbetsytor med höj- och sänkbara skrivbord, mötesytor och konferensrum. Du kan också välja mellan att sitta i ett mindre kontor för en eller flera personer, eller i ett öppet kontorslandskap. Det som skiljer zonerna åt är att de genom sin färg och form, inredning och ljudnivå är anpassade efter olika typer av aktiviteter och arbetssätt. Jobbar du bäst när det är tyst omkring dig väljer du elementet Luft – gillar du liv och rörelse jobbar du i Eld.

Utformningen av huvudkontoret är en satsning på att öka tillväxt och innovationstakt genom att gynna tvärfunktionellt samarbete och luckra upp invanda arbetssätt. Att bli mer digitala och så småningom arbeta helt papperslöst ligger även i linje med vår hållbarhetsstrategi. Vårt syfte har varit att göra arbetsplatsen till en mötesplats genom att synliggöra alla medarbetare för varandra. Tanken är att inspirera till nya samarbeten, möjliggöra synergier och bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

Vårt Kök

I entrén till vårt huvudkontor ligger Vårt Kök, som är öppet för både medarbetare och allmänheten. Här kan du köpa frukost, lättare luncher, drycker och fika som tar avstamp i Orkla Foods Sveriges egna produkter. Läs mer om Vårt Kök

Hitta hit:
Isbergs gata 9B
211 19 Malmö

Telefon: 010-142 40 00