Wallco flytande växtnäring

Det är inte maximal tillväxt som är målet utan en kontrollerad långsam tillväxt för att ge ytor med god stresstålighet, bra färg och utmärkt spelbarhet.

16/04/2018

Det är inte maximal tillväxt som är målet utan en kontrollerad långsam tillväxt för att ge ytor med god strasstålighet, bra färg och utmärkt spelbarhet. Det uppnås genom att behovsanpassat tillföra näring till dina gröna ytor. Med en rätt balanserad växtnäring styrst tillväxten med kvävenivån i kombination med värme och ljus. Övriga komponenter i växtnäringen skall balanseras så att brist på dessa aldrig uppstår eller att läckage till marken sker. Flytande gödning minskar dessutom arbetsinsatsen och är lätt att dosera.

WALLCO 51-10-43+MICRO
Optimerad balans för behovsanpassad gödsling

Du kan läsa om behovsanpassad gödsling i STERFs handbok BEHOVSANPASSAD GÖDSLING – från teori till praktik.

behovsanpassad-godsling-fran-teori-till-praktik-svensk

Vill du veta mer om Wallco växtnäring?