Tillsammans skapar vi en hållbar livsmedelskedja

BLOGG: För företag som på något sätt arbetar med livsmedel kan det vara svårt att veta vad man ska fokusera på för att skapa störst effekt i sitt hållbarhetsarbete. Nu finns hjälp att få för de som söker vägledning.

18/05/2018

För tre år sedan gick ett tiotal svenska företag samman i initiativet Hållbar Livsmedelskedja för att tillsammans lösa utmaningar kopplade till en mer hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion. Det som enade oss var insikten om att vi har ett gemensamt ansvar att se till så att det finns mat och dryck till världens växande befolkning utan att det sker på bekostnad av miljön. Utgångspunkten var att ingen av oss kan lösa dessa utmaningar själv. Det är bara tillsammans vi kan nå resultat som verkligen gör skillnad för framtiden.

Nu har tre år av samverkan och intensiva diskussioner gett konkreta resultat. Vi har gemensamt tagit fram en vägledning till vad vi behöver göra för att skapa en mer hållbar livsmedelskedja. Vägledningen guidar oss i arbetet med att skapa mer hållbara produkter, till exempel när vi ska ta beslut om vilka råvaror vi ska köpa in och vilka vi ska sluta använda, vilka förpackningar vi ska välja och vilka vi ska undvika, och hur vi ska transportera våra produkter på bästa sätt. Allt för att slutprodukten som konsumenterna sedan köper i butik eller äter på restaurang ska vara så hållbar som möjligt.

Tanken är att vägledningen inte bara ska vara ett stöd för oss som är en del av initiativet, utan materialet är tillgängligt för att alla som delar vår vision. Transparens och samverkan över företagsgränserna är oerhört viktigt för att vi ska kunna uppnå dels våra egna mål i Orklas hållbarhetsstrategi och dels FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Agneta Påander
CSR-direktör Orkla Foods Sverige

Vi som deltar i initiativet:
Arla, Axfood, Coop, Fazer, HKScan, ICA Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Orkla Foods Sverige, Polarbröd, Pågen, Risenta, Tetra Pak, och Unilever. WWF samordnar.

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja vill:
Öka takten i omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion.
Agera här och nu för att nå det långsiktiga målet – en hållbar livsmedelskedja 2030.
Inspirera och uppmuntra konsumenter och andra aktörer inom livsmedelskedjan att agera för en mer hållbar livsmedelsproduktion och –konsumtion.

Kontakt

Agneta Påander

Hållbarhetsdirektör